Pořad Bohoslužeb - 19. - 26.11. 2006

Pořad Bohoslužeb - 19. - 26.11. 2006

Farnost Bílovice

Liturgická památka
Místo
Hod.
Úmysl
 
33. NEDĚLE MEZIDOBÍ
 
BÍLOVICE
14:00
Oslava sv. Cecílie, patronky církevního zpěvu a hudby.
PONDĚLÍ
 
KNĚŽPOLE
17:00
Za + rodinu Boženy Lapčíkové
a rodinu Krejčiříkovu.
ÚTERÝ
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
BÍLOVICE
6:30
Za živou a + rodinu Špačkovu.
STŘEDA
Sv. Cecílie,
panny a mučednice
BÍLOVICE
14:00
Zádušní mše svatá za Ludmilu Hlaváčkovu.
TOPOLNÁ
17:00
Za živou a + rodinu Antonie Koláčkové a rodinu Šimkovu.
ČTVRTEK
Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
BÍLOVICE
14:00
Zádušní mše svatá za Vojtěcha Magdálka z Mistřic.
NEDACHLEBICE
17:00
Za dar víry.
PÁTEK
Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze
BÍLOVICE
18:00
Za živou a zemřelou rodinu Vašátovu a Špačkovu.
SOBOTA
Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny
a mučednice
MISTŘICE
7:00
Za živou a + rodinu Josef Hučíka.
BÍLOVICE
12:30
Žehnání práva.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
MISTŘICE
7:00
Za živé a zemřelé farníky a dobrodince naši farnosti.
KNĚŽPOLE
7:00
Za živou a zemřelou rodinu
Novotnou a Dostálkovu.
BÍLOVICE
8:45
Za živé a zemřelé občany Bílovic a Včelar zvláště za mládež.
TOPOLNÁ
8:45
Za + rodiče Turečkovy a Šimoníkovy
a Jana Měřínského.
NEDACHLEBICE
10:30
Za + Františka Dostálka, rodinu Dostálkovu a Ševčíkovu.
BÍLOVICE
14:00
Požehnání.

Farnost Březolupy

Liturgická památka Místo Hod. Úmysl
 
33. neděle mezidobí
 
BŘEZOLUPY 10:30
Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince naši farnosti..
 
PONDĚLÍ
 
ZLÁMANEC 18:00 Za + rodiče Kůrovy, Jurčíkovy, živou rodinu a duše v očistci.
 
ÚTERÝ
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
   
 
 
STŘEDA
Sv. Cecílie,
panny a mučednice
   
 
 
ČTVRTEK

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
BŘEZOLUPY 18:00 Za Štěpánku a Františka Vajdíkovi.
 
PÁTEK

Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze
BŘEZOLUPY 7:00 Za + Josefa Hovorku a celou rodinu.
 
SOBOTA

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
   
 
 
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 
BŘEZOLUPY 10:30 Za + Stanislava Hubáčka, rodiče a dvě sestry.