Pořad Bohoslužeb - 7.1. - 14.1.2007

Pořad Bohoslužeb - 7.1. - 14.1.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ

BÍLOVICE

15:00

Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Moravan-Kroměříž.

PONDĚLÍ

BÍLOVICE

14:00

Zádušní svatá za Aloise Taláška.

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Kašpara Zajíce, manželku,
děti, vnuky a živou rodinu.

ÚTERY 

BÍLOVICE

6:30

Za + Josefa Blahu, rodiče Blahovy, Bartasovy, živou a zemřelou rodinu.

STŘEDA

TOPOLNÁ

17:00

Za živou a zemřelou rodinu
Františky a Josefa Viňovských.

ČTVRTEK

NEDACHLEBICE

17:00

Za + Stanislava Fuska, rodiče, Františka Juřenu a rodiče.

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

Za + Zdeňka Lapčíka, syna, rodinu Lapčíkovu, Koželuhovu a Janotovu.

SOBOTA
Sv. Hilaria,
biskupa a učitele církve

BÍLOVICE

7:30

Za živé a zemřelé ctitele Panny Marie.

2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MISTŘICE

7:00

Za živou a zemřelou rodinu
Antonína Maliny a duše v očistci.

KNĚŽPOlE

7:00

Za + Jaroslava Gajdůška, živou
a zemřelou rodinu z obou stran.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a zemřelou rodinu
Františka Šobáně, otce, dvoje rodiče, zetě a sestru.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Josefa Řezníčka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci.


- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Kněžpoli, Mistřicích a Javorovci.

- Autobus na latinskou mši svatou v sobotu 13.1.2007 pojede v 6:30 hod. z Javorovce přes Mistřice, Kněžpole, Včelary, Topolnou a Nedachlebice.

- Poděkování tříkrálovým koledníkům.

- Dnes odpoledne v 15:00 hod. ve farním kostele v Bílovicích bude vánoční koncert sboru Moravan-Kroměříž, který přijede se svým duchovním doprovodem, otcem Radkem.