Noc kostelů - Bílovice

BÍLOVICE – NOC KOSTELŮ -  PÁTEK 10. ČERVNA 2016

18:00 – mše svatá

18:45 – Mladí zvou do Krakova   -   zpívá bílovická schola

19:15 – Od sv. Cyrila a Metoděje až po Karla IV.

-         650 let od první zmínky o kostele pohledem Pavla Krystýna

20:00 – Zpívejte Hospodinu píseň novou

-         vystoupení chrámového sboru z Bílovic

20:45 – Rozbořené chrámy povstávají z trosek

-         prezentace o výpomoci mužů z farností

na obnově chrámů v severních Čechách

 

21:15 – Varhanní pohlazení - varhanní koncert Lucie Adamcové

21:45 – Pane, velebíme Tvé jméno

-         gospely a spirituály zazpívá společně s dětmi Chrámový sbor Březolupy pod vedením Míly Provazníkové

Doprovodné akce:

  • návštěva oratoře s gotickým oknem
  • prohlídka věže a zvonů
  • osvěžení v čajovně na faře