Noc kostelů - Březolupy

18:00 – mše svatá

18:45 – Mladí jsou naší nadějí

-         vystoupení březolupské scholy spolu s dětskou schóličkou

19:30 – Varhanní pohlazení - varhanní koncert Lucie Adamcové

20:00 – Pane, velebíme Tvé jméno

-         gospely a spirituály zazpívá společně s dětmi Chrámový sbor Březolupy pod vedením Míly Provazníkové

20:45 – Ti, kteří již prošli branou věčnosti

-         historické ohlédnutí za osobnostmi, které žily mezi námi a zanechaly výraznou stopu v naší farnosti

21:30 – Zpívejte Hospodinu píseň novou

-         vystoupení chrámového sboru z Bílovic

22:00 – Rozbořené chrámy povstávají z trosek

-         prezentace o výpomoci mužů z farností

na obnově chrámů v severních Čechách

Doprovodné akce:

19:00 – 21:00 – prohlídka věže kostela

19:00 – 22:00 – výstava fotografií na faře, možnost nahlédnutí do farních matrik a kronik, ochutnávka vína, setkání a popovídání si