Pořad Bohoslužeb - 14.1. - 21.1.2007

Pořad Bohoslužeb - 14.1. - 21.1.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MISTŘICE

7:00

Za živou a zemřelou rodinu
Antonína Maliny a duše v očistci.

KNĚŽPOlE

7:00

Za + Jaroslava Gajdůška, živou
a zemřelou rodinu z obou stran.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Františka Šobáně, otce, dvoje rodiče, zetě a sestru.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Josefa Řezníčka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

PONDĚLÍ

Sv. Pavla, poustevníka

KNĚŽPOLE

17:00

za + rodiče Františka a Marii Novotné.

ÚTERY

BÍLOVICE

6:30

Na poděkování za 90 let života s prosbou o šťastnou hodinu smrti.

STŘEDA
Sv. Antonína, opata

TOPOLNÁ

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Foltýnovu, Poláškovu a Dohnalovu.

ČTVRTEK
Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

NEDACHLEBICE

17:00

Za + Manžela Drahoslava, dvoje rodiče a vnučku Michaelu.

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

 

SOBOTA
Sv. Fabiána,
papeže a mučedníka

MISTŘICE

7:30

Za rodinu Zdeňka Maliny a duše v očistci.

3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MISTŘICE

7:00

 

KNĚŽPOlE

7:00

Za + Janu Šalenovu a dvoje rodiče.

BÍLOVICE

8:45

Za živou a + rodinu Aloise Běťáka

a duše v očistci.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a ++ rodinu Jana Foltýna, dvoje rodiče, bratra a duše v očistci.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Ludmilu Hlaváčovu, manžela
a živou rodinu


- Kvůli prácím v podkroví nad čajovnou se v tuto a další středu nebude konat setkání maminek na mateřské.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Topolné a Nedachlebicích.

- Ve čtvrtek v 18:30 hod ve farní čajovně v Bílovicích se bude konat přednáška s besedou a promítáním na téma: Co nevíte o životě člověka před narozením. Všichni jste srdečně zvaní.

- V pátek ve 20:45 hod. bude setkání pro loňské biřmovance. Jsou již fotky z biřmování a DVD.

- Za týden v neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy farní budovy.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Zdeňka Křena,
rodiče Křenovy a Belantovy.

 PONDĚLÍ
Sv. Pavla, poustevníka

 

 

 

 ÚTERY

 

 

 

 STŘEDA
Sv. Antonína, opata

 

 

 

 ČTVRTEK
Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

BŘEZOLUPY

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Pánkovu, Řezníčkovu a duše v očistci.

 PÁTEK

BŘEZOLUPY

7:00

Za + rodiče Michálkovy a Sklenářovy.

 SOBOTA
Sv. Fabiána,
papeže a mučedníka

 

 

 

 3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince naši farnosti.


- Ve čtvrtek v 18:30 hod. ve farní čajovně v Bílovicích se bude konat přednáška s besedou a promítáním na téma: Co nevíte o životě člověka před narozením. Všichni jste srdečně zvaní.

- Za týden v neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela.