Pořad Bohoslužeb - 21.1. - 28.1.2007

Pořad Bohoslužeb - 21.1. - 28.1.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MISTŘICE

7:00

Za + Vlastimila Lysoňka,
živou a zemřelou rodinu.

KNĚŽPOlE

7:00

Za + Janu Šalenovu a dvoje rodiče.

BÍLOVICE

8:45

Za živou a + rodinu Aloise Běťáka
a duše v očistci.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Jana Foltýna, dvoje rodiče, bratra a duše v očistci.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Ludmilu Hlaváčovu, manžela
a živou rodinu

PONDĚLÍ
Sv. Vincence,
jáhna a mučedníka

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Jana Macenauera,
živou a + rodinu a duše v očistci.

ÚTERY 

BÍLOVICE

6:30

Za těžce nemocnou osobu.

STŘEDA
Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

TOPOLNÁ

17:00

Za + Antonína Mikulku,
dvoje rodiče a rodinu.

ČTVRTEK
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola

NEDACHLEBICE

17:00

Za + Apolenu Jurákovu, dva manžele, živou a + rodinu.

PÁTEK
Sv. Timoteje a Tita, biskupů

BÍLOVICE

18:00

Za Jaroslava Pospíšila, manželku,
zetě Miloslava a živou rodinu.

SOBOTA
Sv. Anděly Mericivé, panny

MISTŘICE

7:30

Za rodinu Josefa Medka, manželku
a celou rodinu.

BÍLOVICE

11:00

Svatební mše svatá novomanželu Kateřiny a Luboše Mazůrkovi.

4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MISTŘICE

7:00

Za živou a zemřelou rodinu
Ondřeje Rudinského.

KNĚŽPOlE

7:00

Za Boženu a Antonína Juráskovi
a živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Karla Kutru, živou a + rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a zemřelé farníky
tea dobrodince farnosti.

NEDACHLEBICE

10:30

 


- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy farní budovy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Kvůli prácím v podkroví nad čajovnou se v tuto středu nebude konat setkání maminek na mateřské.

- V sobotu 27.1.2007 v 9:00 hod. ve farní čajovně bude povinná ministrantská schůzka.

- V sobotu 27.1.2007 v 18:00 hod. bude modlitební setkání pro mládež.

- V neděli 28.1.2007 ve 14:00 hod. ve farní čajovně bude beseda s Marcelem Puvákem, pracovníkem křesťanské televize NOE.

- 27.1.2007 ve farním kostele v Bílovicích uzavřou církevní manželství Kateřina Ondrůšková, bytem Bílovice a Luboš Mazůrek, bytem Staré Město. 17.2.2007 v bazilice na Velehradě uzavřou církevní manželství Kateřina Dostálková, bytem Kněžpole a Adam Salinger, bytem Velehrad.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince naši farnosti.

 PONDĚLÍ
Sv. Vincence,
jáhna a mučedníka

 

 

 

 ÚTERY

 

 

 

 STŘEDA
Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 

 

 

 ČTVRTEK
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

BŘEZOLUPY

17:00

Za + Vincence Sklenáře, manželku, živou a zemřelou rodinu.

 PÁTEK
Sv. Timoteje a Tita, biskupů

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA
Sv. Anděly Mericivé, panny

 

 

 

 

4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živou a zemřelou rodinu Kalusovu.


- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných na Zlámanci, Svárově a v Březolupech.

- V neděli 28.1.2007 ve 14:00 hod. ve farní čajovně bude beseda s Marcelem Puvákem, pracovníkem křesťanské televize NOE.