Farní listy i ohlášky pro farnosti Bílovice a Březolupy jsou na tři týdny: od 9.7.do 30.7.2017