Dětská schólička

Dětská schólička

 

Scházíme se v pátek jedenkrát za 14 dnů. Zpívat začínáme v 17 hod v čajovně na faře. Maminky, které nám budou chtít pomoct při zpívání ordinária a žalmu – potkáme se 15 minut přede mší svatou v kostele.

V sekci Úvod, AKTUALITY A ZPRÁVY najdete vždy termíny Dětských mší svatých a výběr písniček, které se budou při mších svatých zpívat.

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi a zároveň prosíme o modlitbu, aby se nám dařilo přispívat ke kráse slavení mše svaté.