Pořad Bohoslužeb - 28.1. - 4.2.2007

Pořad Bohoslužeb - 28.1. - 4.2.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

4. NEDĚLEV MEZIDOBÍ

MISTŘICE

7:00

Za živou a zemřelou rodinu
Ondřeje Rudinského.

KNĚŽPOlE

7:00

Za Boženu a Antonína Juráskovi
a živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Karla Kutru, živou a + rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

NEDACHLEBICE

10:30

 

PONDĚLÍ

BÍLOVICE

14:30

Zádušní mše svatá
za Františka Janků ze Včelar.

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Rudolfa  Švehlu.

ÚTERY 

BÍLOVICE

6:30

 

STŘEDA
Sv. Jana Boska, kněze

TOPOLNÁ

17:00

Za živou a + rodinu Pavelkovu, Poznerovu a duše v očistci.

ČTVRTEK 

NEDACHLEBICE

17:00

Za + rodiče Budíkovy, Františka Juřenu a duše v očistci.

PÁTEK
Svátek Uvedení Páně
do chrámu

BÍLOVICE

18:00

Za ženy a matky, které dnes děkují Bohu za své děti.

SOBOTA
Sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

BÍLOVICE

7:30

Za živé a zemřelé ctitele Panny Marie.

5. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MISTŘICE

7:00

Za rodinu Daníčkovu a syna Jana

KNĚŽPOlE

7:00

Za Bohumila a Boženu Flíborovi, živou a + rodinu z obou stran.

BÍLOVICE

8:45

Za živou a + rodinu Ondrůškovu
a Medkovu.

TOPOLNÁ

8:45

Na poděkování za 50 roků společného života manželů Malinových s prosbou o požehnání pro celou rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.


- Minulou neděli se na opravy farní budovy vybralo 41.072,-Kč. v Kněžpoli 5.663,-Kč; v Mistřicích 3.772,-Kč; v Bílovicích 16.208,-Kč; v Topolné 8.565,-Kč; v Nedachlebicích 6.864,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

- Dnes odpoledne ve 14:00 hod. ve farní čajovně bude beseda s Marcelem Puvákem, pracovníkem křesťanské televize NOE.

- Ve středu bude setkání maminek na mateřské dovolené a ostatních maminek, které mají zájem o společná setkávání a nějakou výtvarnou činnost.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Bílovicích a Včelarech.

- V pátek nebude příprava na I. sv. přijímání.

- V pátek 2.2.2007 ve farním kostele v Bílovicích bude od 15:00 hod. adorace s příležitosti ke svátosti smíření.

- Na mši svatou ve svátek Obětování Páně ve chrámu, Hromnice, zveme zvláště maminky a dětí. Při mši svaté chceme děkovat za naše maminky a děti. Hromničky jsou zajištěné.

- Prosím členy gregoriánské schóly, aby přišly v pátek na zkoušku. Zkouška bude po mši svaté na faře.

- Autobus na latinskou mši svatou pojede jako obvykle v 6:30 hod.

- V sobotu 3.2.2007 farnost Bílovice a KDU ČSL zve všechny milovníky hudby a tance na farní ples do Kulturního Domu ve Včelarech. K tanci a zpěvu hraje dechová hudba ?MADET?. Občerstvení a jako obvykle bohatá tombola zajištěna.

- 17.2.2007 v bazilice na Velehradě uzavřou církevní manželství Kateřina Dostálková, bytem Kněžpole a Adam Salinger, bytem Velehrad.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 

4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živou a zemřelou rodinu Kalusovu.

 PONDĚLÍ

 

 

 

 ÚTERY 

 

 

 

 STŘEDA
Sv. Jana Boska, kněze

 

 

 

 ČTVRTEK 

BŘEZOLUPY

18:00

Za + Františka Turečka, sestru,
 živou a zemřelou rodinu.

 PÁTEK
Svátek Uvedení Páně
do chrámu

BŘEZOLUPY

18:00

Za ženy a matky, které dnes děkují Bohu za své děti.

 SOBOTA
Sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

 

 

 

 

5. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + rodiče Hoferkovy, Vajdíkovy, bratra a švagra


- Minulou neděli byla pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela. Vybralo se 6.177,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Dnes odpoledne ve 14:00 hod. ve farní čajovně bude beseda s Marcelem Puvákem, pracovníkem křesťanské televize NOE.

- Ve čtvrtek od 17:00 hod. bude adorace s příležitosti ke svátosti smíření.

- Na mši svatou ve svátek Obětování Páně ve chrámu, Hromnice, zveme zvláště maminky a dětí. Při mši svaté chceme děkovat za naše maminky a děti. Hromničky jsou zajištěné.

- V pátek nebude příprava na I. sv. přijímání.

- V sobotu 3.2.2007 farnost Bílovice a KDU ČSL zve všechny milovníky hudby a tance na farní ples do Kulturního Domu ve Včelarech. K tanci a zpěvu hraje dechová hudba ?MADET?. Občerstvení a jako obvykle bohatá tombola zajištěna.