Postní zastavení v Nedachlebicích-výstava obrazů křížové cesty

POSTNÍ ZASTAVENÍ  V NEDACHLEBICÍCH

 

,,...najednou jsem stál v oranici vonící chlebem ... najednou jsem stál kde budu stát až zbude plné prázdno...na konci cesty tváří v tvář jedné chvíli pravdy...Najednou jsem stál a věděl jsem, že skutečně jdu.“                                                                                                     

                                                               ( František Karel Foltýn, z Curriculum vitae )

 

 

Milí bratři a sestry,

rádi  bychom Vás pozvali na výstavu

Křížové cesty Františka Karla Foltýna, kněžpolského rodáka (1937 – 2000).  Obrazy  budou vystaveny  po celou dobu postní v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích. Bude možné si je prohlédnout  po každé mši sv. a   po nedělní pobožnosti křížové cesty.

Komentovaná prohlídka se  uskuteční 25. února v 15 hodin, v podání  pana Perta Švehly.

Velké díky patří majitelce p. Věnceslavě Hálové za  zapůjčení a panu Petru Švehlovi za zprostředkování této výstavy.