Pozvánka na Svárov do Nedachlebic

Ve čtvrtek 25. října 2018 hlavním celebrantem P. Vít Hlavica

Program:
17:00 růženec, svátost smíření

18:00 mše svatá, adorace

Na starosti má obec Nedachlebice.