AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOSTI BÍLOVICE A BŘEZOLUPY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU.

POŘAD BOHOSLUŽEB

  • Pořad bohoslužeb ve všední den zůstává beze změn
  • Pořad bohoslužeb v neděli zůstává beze změn. K těmto mším sv. budou však na sobotní večer přidány další tři mše svaté.

Sobota

17:00 Nedachlebice

18:15 Topolná a Bílovice

Touto úpravou vytvoříme příležitost ke slavení nedělní mše sv. pro 900 věřících. Počet věřících na jedné mši svaté nesmí přesáhnout počet 100 osob. Tento limit bude kontrolován při vstupu do kostela.Abychom zajistili, co nejplynulejší průběh slavení výše uvedených mší sv., je nutné pokud možno plně obsadit sobotní večerní bohoslužby. PROSÍME O ZÁVAZNÉ „PŘIHLÁŠENÍ“ K ÚČASTI NA SOBOTNÍCH VEČERNÍCH MŠÍ SVATÝCH. Způsob přihlášení: telefonicky během pátku od 8 hod. Prosíme, ať volá vždy jeden zástupce za celou rodinu a nahlásí nám počet osob. Volejte na jedno z uvedených čísel: 604 503 897; 733 649 352; 732 321 635. Farníky ze Zlámance a Svárova prosíme, aby se účastnili mše svaté v Nedachlebicích.

OSTATNÍ PLÁNOVANÉ PASTORAČNÍ AKTIVITY

  • Postní obnova a postní promluva v rámci křížové cesty jsou zrušeny.
  • Ostatní pastorační aktivity probíhají podle plánu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

  • Pohřby: vyhlášené omezení „100 osob“ se také vztahuje na pohřební shromáždění. Pohřební mše svatá a následující obřad na hřbitově budou probíhat pouze v rodinném kruhu.
  • Věřící vysokého věku, nebo ti, kteří jsou nachlazeni (rýma, kašel, slabost…) nechť slaví neděli podle níže uvedené výzvy.
  • „Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně. Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním. Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.“   (Z vyjádření biskupů Čech a Moravy ze dne 10.3.2020)

P. Jan Liška – farář

V Bílovicích dne 11.3.202