Zprávy z fary v předvečer 3. neděle postní

Drazí farníci,

obracím se na vás v čas, kdy obvykle zápolím s finální přípravou na nedělní promluvu… tak tedy…

Malá myšlenka na velké téma zítřejšího evangelia

V pravé poledne se pro vodu nechodilo. Každý rozumný člověk si tuto fyzicky náročnou práci nechával na chvíli, kdy nemusí čelit nesnesitelnému horku. Lidé se zásobovali vodou buď ráno, nebo až k večeru, kdy slábla výheň pálícího slunce.

Samařanka však zcela cíleně čeká na polední okamžik. Proč? Nechce se s nikým setkat! Dobře ví, že nežije dobře, že si na ni mnozí ukazují prstem. Už více nesnese úšklebky ostatních obyvatel Sycharu. Sama si naordinuje „karanténu“… ze studu, z potřeby ukrýt se před pohrdáním, které ještě o to více zašlapává její, už tak dost pošramocenou důstojnost.

A hle, muž. Dokonce k ní mluví. Děje se něco proti zaběhlým zvyklostem. Muž, který ji nechce, jako potěšení, ale muž, který žízní po jejím opravdovém štěstí. „Dej mi napít“. „Žízním, po plnosti tvého života“. Ježíšova žízeň po naplněném štěstí Samařanky proráží její zraněné a mnohokrát zklamané a zlomené srdce… Ježíš přichází do lidské samoty. On prolamuje ztrátu naděje, kdy člověk nad sebou zlomil hůl a topí se v kalu vlastních mnohých a opakovaných selhání. Pán však překonává hradby zoufalství a bezvýchodnost životních situací. On se také v nás chce stát živou vodou, pramenem plného chutě milosrdenství radosti a pokoje… zábleskem nebe, věčného života. On říká: „Máš žízeň po skutečném životě, po ryzí lásce – neboj se, přicházej ke mně“… „Já jsem Voda, po které už nebudeš žíznit, pramen, který nikdy nevyschne“.

Prožíváme čas obrácení, Velikonoce se každým dnem blíží. Přeji každému z nás, ať čím dál tím více zakouší chuť vody, které je bohatá na Boží minerály. Voda plná pokoje, naděje, odvahy, lásky,… Voda, kterou je sám Kristus. Kéž Pán naplňuje svoji přítomností všechny „karantény“ našeho života.

…Konec, amen

 

Mimořádně rozpačitý čas pro nás pro všechny

Pro většinu z nás bude zítřejší neděle zcela novou zkušeností. Prožít den Páně bez účasti na slavení eucharistie, kdy nebudeme v daru reálného společenství farní rodiny prožívat radost z důvěrné blízkosti vzkříšeného Krista.

Přiznávám, že také pro mě a pro otce Jendu, tato mimořádná situace představuje něco zcela nového, s čím za svůj nepříliš dlouhý kněžský život nemáme žádnou zkušenost. Být ve farnosti a neslavit s farní rodinou mši svatou… Silně vnímáme, a to i přes skutečnost, že budeme slavit eucharistii v soukromí, že tento den nebude úplný.

Nejednou jsme se otcem kaplanem bavili na téma, jestli jsme udělali dobré rozhodnutí „uzavřít kostel“, jestli jsme neměli hledat nějaké alternativy, např. maximálně navýšit počet mší svatých tak, abychom pokryli co největší počet věřících do třiceti osob, nebo slavit s rodinou, pro kterou na daný den připadá úmysl mše svaté, popřípadě podávat „alespoň“ svaté přijímání v rámci nedělního dne. Někteří možná naše aktuální rozhodnutí považujete za radikální, jsme však pevně přesvědčeni, že jsme zvolili řešení pro danou situaci nejvhodnější. Vycházíme z doporučení našich biskupů, také kolegů kněží, působících též v početně velkých farnostech, ale také samozřejmě z vlastního úsudku, který je formován především hlasy odborníků, jež stále opakují tezi: omezení jakéhokoli shromáždění, zákonitě zpomaluje další šíření epidemie.

Ano mimořádná situace žádá mimořádná opatření. Vás zítra čeká mimořádné prožití mše svaté prostřednictvím medií. Dovolte prosím pár praktických doporučení, která mohou pomoci k tomu, abychom daný čas prožili, jako čas posvátný, jako vzácné chvíle setkání s Kristem a také v Duchu s celou farností.

  • Stejně jako do kostela, tak i k přenosu „přijděme v čas“.
  • Oblečení dle uvážení J
  • Nestyďme se před vlastní rodinou za aktivní účast. Odpovídat, zpívat, liturgická gesta - stání, klečení (sbírku dělat nemusíme J)
  • K přímluvám, které zazní, můžeme přidat také vlastní.
  • Klokotající vývar na plotně moc k soustředěnému klidu nepřidá. J
  • Občerstvení patří k jinému typu pořadu. J
  • Pokud děti neposedí, bez skrupulí je propusťte do pokojíčku.

Pamatujme při mši svaté na všechny nakažené, na oběti epidemie, na ty, kteří s obrovským nasazením svých sil pomáhají. Prosme za ty, kteří jsou v tyto dny přemáháni strachem a zoufalstvím.

 

Úmysly mší svatých budou odslouženy

Drazí farníci, ještě jednou připomínám zprávu z předchozích dnů, že všechny úmysly mší svatých budou odslouženy. Několikrát jsem se již setkal s dotazem, co znamená „budou odslouženy soukromě“? Tedy malé dovysvětlení: každý den (obvyklý pořad bohoslužeb) s otcem kaplanem ve farní kapli sloužíme společně mši svatou. Každý z nás má úmysl, který na ten den připadá. Mše svaté sloužíme ve stejný čas, tak jako kdyby byly veřejně. Můžete se tedy k nám „na dálku“ v rámci rodiny přidat společnou modlitbou, např. růžence, a tak po dobu slavení eucharistie ve vděčné vzpomínce a mocné přímluvě pamatovat na vaše drahé živé a zesnulé.

 

Kostely jsou otevřeny

Též připomínám informaci, že jsou každý den v našich farnostech od 8:00 do 18:00 otevřeny kostely – ne jenom předsíňky, ale je možné pobýt v lavici. Prosím respektujme nařízení, a neorganizujme žádná modlitební setkání, křížové cesty aj. Kostely jsou otevřeny pro soukromou modlitbu.

Pamatujeme v modlitbě a nabízíme jakoukoliv praktickou pomoc

Drazí farníci, pamatujeme na vás v modlitbě. Pokud byste potřebovali s čímkoliv pomoci, třebas i něco ryze praktického, nebojte se na nás obrátit.

 

S přáním pokojných a nadějných dnů

o. Jan a o. Jenda