Promluva našich kněží ke 4.neděli postní

4. neděle postní A

         Milí farníci, hlásíme se Vám z fary s nabídkou zamýšlení se nad Božím slovem 4. neděle postní. Vkládáme Vám i „návod“ jak prožít s dětmi „domácí“ bohoslužbu o 4. neděli postní. Další inspiraci najdete třeba také na stránkách www.cirkev.cz.

Vzpomeňme si na evangelium minulé neděle. Žena Samaritánka u studny prosí o živou vodu – a uvěří v Krista. Dnes slepý prohlédl nejen očima, ale i srdcem, a uvěřil v Ježíše. A ještě do třetice – příští neděli: mrtvému člověku Lazarovi se znovu vrací život.

         Po tři postní neděle za sebou se nám hlásá na třech výmluvných událostech, co se s námi děje při křtu: Vláha křestní živé vody v nás probouzí život, který nehyne smrtí tělesnou. Křestní milost je světlem, v němž přes naši lidskou slepotu vidíme Ježíše a trefíme za ním. Při křtu nás Ježíš vyrve smrti, jako Lazara z hrobu.

         Slepec si na Ježíšův příkaz umyl oči v rybníku Siloe. Název rybníka v překladu znamená "Poslaný". Na koho se vztahuje toto jméno? Pro první křesťany tím rybníkem Siloe byl sám Ježíš Kristus. Voda rybníka byla pro ně obrazem vody křtu, skrze kterou Ježíš pomazává naše oči dnes, aby je otevřel pro světlo Božího zjevení. Jak se ptá vyléčeného slepce "Ty věříš…?“, tak se stejně ptá při křtu každého člověka. Odpovídáme vyznáním víry, po které, podobně jako ten bývalý slepec, padáme před ním a klaníme se mu.

Příběh uzdravení slepého od narození byl v prvotní církvi používaný při přípravě katechumenů kvůli mnoha analogiím se křtem. Slepec představuje lidské pokolení… pokud slepota je nevěra, pak osvícení (tedy křest) je víra.

         Podobný zázrak se odehrál v životě každého z nás v okamžiku, kdy jsme byli pokřtěni. Pravda, nešlo o uzdravení našeho tělesného zraku, ale o uzdravení zraku naší duše. Slepota, kterou způsoboval dědičný hřích, byla odstraněna. V ten den nás Bůh obdaroval mnoha dary. Připomínáme si tento dar? Dá se říci, že celý náš život je tím poznamenán?

         Sestry a bratři, prosme Boha, aby nám dal sílu bojovat proti slepotě našeho ducha, abychom se co nejblíže přiblížili k Němu a dokázali se dívat na svět ve světle Jeho Pravdy.

 

O. Janové