Dopis Markéty Klímové, národní koordinátorky hnutí Modlitby matek

Drahé maminky,

vyčkávala jsem s tímto e-mailem několik dní, dalo se předpokládat, že se
naplní scénáře, které nyní prožíváme. Každým dnem se situace mění a
myslím, že ještě i měnit bude.
V Modlitbách matek se již 25 let učíme modlitbě důvěry a odevzdání.
Nevadí, když všemu nerozumíme, důležité je věřit a uchovat si pokojné
srdce, protože Pán s námi i s těmi kolem má plán lásky. Touží se
přiblížit ke každému člověku zevnitř. I tato mimořádná situace může na
mnoha místech a mnoha podivuhodnými způsoby otevírat srdce lidí. Buďme
solí země tam, kam nás Pán pošle. I přesto, že budeme třeba celou dobu
doma s dětmi. Modleme se za ty, co jsou nasazeni v práci druhým.

Co se týče setkávání ve skupinkách, jak se mě mnohé ptáte, až do
odvolání vládních opatření respektujme, co nám doporučují, abychom byly
zodpovědné vůči sobě i druhým. Tím myslím, abychom se minimálně během
vyhlášení karantény nescházely (po-té se uvidí, jaká bude situace).
Můžeme se v čase, kdy máme Modlitbu matek, spojit přes Skype,
konferenční hovor, WhatsApp apod. Starší maminky, které to nesvedou, ať
se v daný čas pomodlí každá sama doma.

Je pravděpodobné, že čas takto prožívaný nebude krátký. Ale radujme se a
děkujme Bohu stále za to, co ještě můžeme a co máme! Děkujme mu za to,
že žijeme v rodinách, že nás - rodiny - Pán svolává k sobě i tímto
způsobem. Jak už jsem psala, tento čas je vzácný, nemusíme všemu
rozumět. Rodiny jsou základními buňkami církve, samy jsou malými
domácími církvemi. Evidentně je čas, kdy to můžeme intenzivně zakoušet.

Nebudu vám radit, jak si uspořádat chod domácnosti, to jistě víte samy
nejlépe a kdekdo má potřebu se vyjadřovat o tom, co si myslí. Dovolte mi
sdílet osobní zkušenost posledních dní, která nám pomáhá v několika
základních bodech:
- pevný harmonogram dne (hlavně pro děti),
- vycházka v přírodě,
- každodenní čtení evangelia,
- každodenní spojení ve 20 h v modlitbě růžence a korunky vč. zásvětné
modlitby k Panně Marii (přidávám i naši Modlitbu za obnovu),
- nedělní bohoslužba u obrazovky ve svátečních šatech
…to jsou základní nutné milníky našeho současného domova.

Pán o nás všech ví. Ať to o nás, maminky, všichni vědí, že jsme Jeho
(vždyť už jsme se mu tolikráte odevzdaly). Ne proto, abychom byly pyšné,
ale proto, abychom, jak už jsem, psala, byly lidmi naděje a klidu.

Snad se brzy budeme moct zase spojit, nebo ještě lépe setkat! Program
letošních děkovných poutí v diecézích zatím neruším, i když je vážně
ohrožen. Dá-li Pán, poutě budou. Vše je jako vždy v Božích rukou - my
jsme dobrovolně v Božích rukou. To je klid, který mě naplňuje jistotou.
Napíšu vám, jakmile to bude aktuální.

V modlitbě s vámi zůstávám a denně na vás takto myslím. I já děkuji za
modlitbu. Markéta


---------------------
Markéta Klímová
národní koordinátorka
Modlitby matek-hnutí křesťanských matek
email: hnuti-mm@email.cz
tel.: 774 618 822
www.modlitbymatek.cz