Přenos mše svaté z Nedachlebic

Drazí farníci
přijměte pozvání ke společné modlitbě v neděli v 9:15. V tento čas bude z kostela v Nedachlebicích přenášena prostřednictvím facebooku mše svatá 5. neděle postní. Na setkání s vámi se těší o. Jan a o. Jenda.

Přejeme vám pokojné a zdravé dny.
Pamatujeme na vás ve svých modlitbách a za vaše modlitby srdečně děkujeme.

o. Janové