Nové zprávy z fary

Drazí farníci,

srdečně vás zdravíme z „farní karantény“. Každým dnem na vás pamatujeme ve svých modlitbách, zvláště při slavení mše svaté, kdy Nebeskému Otci s důvěrou odevzdáváme celou farní rodinu. Nejednou k nám z vaší strany doputují povzbudivé SMS a milé dotazy, jestli něco nepotřebujeme…, že na nás myslíte…, moc vám za tyto projevy praktické lásky děkujeme a velmi si jich vážíme.

Nyní se na vás drazí farníci obracím s důležitými informacemi ohledně průběhu letošních Velikonočních svátků. Včera otec arcibiskup Jan všem kněžím diecéze zaslal interní dokument, který obsahuje řadu ustanovení pro následující období. Z mnohých informací vám předkládám následující přehled nejdůležitějších sdělení, které vycházejí z daného dokumentu. Tento výčet je také doplněn informacemi farní povahy.

  • Letošní velikonoční svátky budou slaveny bez účasti věřících.
  • Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Ve vážných a naléhavých situacích je možné svátost smíření přijmout po předchozí telefonické domluvě.
  • V případě nutnosti zaopatřování nás samozřejmě kontaktujte.
  • I nadále platí možnost navštívit kostel k soukromé modlitbě. Kostely jsou otevřeny denně od 8.00 do 18.00. Dbejme prosím na to, že i na tomto místě je samozřejmě nutné plnit všechna ustanovení v souvislosti s probíhající pandemií.
  • V době velikonočního Tridua se nebude ve farních kostelech připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob z důvodu možné větší koncentrace lidí v kostelích.
  • Pokud nebudou zmírněny restrikce, kněží odloží velikonoční podávání eucharistie na dobu velikonoční, popř. až to bude možné.

Farní oznámení

  • Od tohoto pátku (včetně) do odvolání rušíme návštěvu nemocných.
  • Na květnou neděli a na neděli Zmtrvýchvstání bude opět zajištěný přenos farní mše svaté z Nedachlebic. Začátek mše svaté v 9:15.

Odsloužení úmyslů mší svatých

V mimořádných situacích je možné sloučit úmysly mší svatých. V praxi to znamená, že v rámci jedné mše svaté je odslouženo více úmyslů. Má to však jednu podmínku, že všechny zúčastněné strany s tím budou souhlasit. Tato praxe by se týkala Květné neděle, Zeleného čtvrtku, Bílé soboty a neděle Zmrtvýchvstání. Prosím, pokud by někdo z vás nechtěl, aby jeho úmysl byl odsloužen tímto hromadným způsobem, tak nás kontaktujte a daný úmysl mše svaté přeložíme na další čtvrtletí. Jenom podotýkám, že takovýmto spojením úmyslů, se na duchovních dobrech, které skrze slavení eucharistie od Pána dostáváme, nic neubírá.

 

Velikonoční liturgie v rodinách

O co se jedná

Stále je aktuální výzva k tomu, abychom byli „přítomni“ na slavení eucharistie skrze média. Také pro letošní Velikonoce je připravena řada přenosů (ČT, NOE, různé on –line přenosy z farností).

Vedle této cesty, jak být intenzivněji spojeni se společenstvím církve, máme ještě jednu nabídku. Jedná se o tzv. „rodinou liturgii“ velikonočního Tridua, která nás chce skrze symbolické jednání „vtáhnout“ do velikonočních událostí. Liturgie, slavení mše svaté a jiných svátostí, aniž si to kolikrát uvědomujeme, jsou plné symbolů, které člověku pomáhají doslova ponořit sebe samého do setkání s Kristem. Liturgie nemá být v první řadě sledována, ale reálně a bytostně zakoušena. Samozřejmě níže uvedené podněty ke konkrétnímu slavení v rámci rodiny, si zcela jistě nedělají ambice nahradit velikonoční liturgii církve v pravém slova smyslu, nechceme si „hrát na mši svatou“, chtějí nám však dopomoci od pasivního k aktivnímu postoji.

Tento přístup vřele doporučuji všem rodinám v naší farnosti. Různé podněty se dají přizpůsobit na míru, podle daných specifických okolností. Buďme kreativní a nebojme se něčeho nového a neznámého. Pevně věřím, že je před námi velká a krásná výzva, která přinese velké požehnání.

Jak postupovat?

1) PODÍVEJ SE

Abyste měli konkrétní představu o výše nastíněném konceptu, koukněte se na úvodní Video/Videa. První video je úvodní. Následují jednotlivé dny Tridua. Tento materiál vznikl za podpory a se schválením ČBK (Česká biskupská konference).

https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs

https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U

https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0

https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs

 

2) ROZHODNI SE

Udělejte si „rodinnou poradu“, nejlépe o tomto víkendu, a domluvte se, zda chcete takto společně oslavit letošní Velikonoce. Bude to vyžadovat váš čas, vaše nasazení, vaší přípravu. Věřte však tomu, že touto cestou má pro vás Pán připraveny velké dary.

3) NAPLÁNUJ SI

Pokud se rozhodnete, že se touto cestou vydáte, naplánujte si konkrétní „scénář“ každého jednotlivého dne. Doporučuji přípravu příliš neodkládat. První kolo přípravy může spočívat v tom, že si řeknete, co vše chcete realizovat. Nemusí být v rámci konkrétního dne aplikováno vše, buďte kreativní, – naopak vás třeba napadne něco nového, čím můžete slavení obohatit. Druhé kolo plánování, bezprostřední, ať je již zcela konkrétní. Zlaté pravidlo říká, že improvizovat může ten, kdo je dobře připravený

4) S RADOSTÍ SLAVTE

Během konkrétního slavení není důležité, aby vše „do puntíku“ klaplo právě tak, jak jsme to měli promyšlené. Vždy jde o to, aby se nám podařilo vystihnout ducha, podstatu daného dne a jednotlivého úkonu. Slavme s radostí, otevřeností s jakousi lehkostí, kdy se se zdravím nadhledem dokážeme přenést přes případnou nedokonalost.

5) INSPIRUJME SE

Dalším vhodným doplněním je materiál, který vznikl na našem diecézním katechetickém centru v Olomouci. Najdete v něm další praktické podněty ke společnému slavení domácí liturgie (materiál v pdf souboru). Opět připomínám zásadu, buďme kreativní a nebojme se vše přizpůsobit do vlastních podmínek.

Na závěr nabízím ještě jeden koncept, který může být zdrojem pro mnoho dalších podnětů k dobrému prožité svatého týdne. Některými prvky můžete „okořenit“ výše uvedenou nabídku.

https://www.blahoslavenstvi.cz/svaty-tyden-s-komunitou

 

Drazí farníci,

I přesto, že informací ke sdělení je ještě mnoho, ale je třeba v rozumné míře vše „dávkovat“, tak se s vámi v této chvíli prozatím loučím. Prosím, sledujte pravidelně náš farní web, na který budeme v následujících dnech s větší intenzitou vkládat různá oznámení, doporučení a podněty k plodnému prožití následujících dnů. Pokud máte jakékoliv dotazy, nejasnosti, nebojte se psát nebo volat, rádi vám na ně zodpovíme.

Nabízíme také svoje ucho vám všem, kteří prožíváte těžké chvíle, samotu a třeba už jste dlouho s nikým nemluvili. Nebojte se nám zavolat „na kus řeči“.

 

Přejeme vám pokojné a zdravé dny, ať vám Pán žehná a chrání vás.

P. Jan Liška – farář

P. Jan Svozilek - kaplan