Informace ohledně 1.svatého přijímání

Drazí rodiče prvokomunikantů,

přeji vám pokojné a radostné dny Velikonoční doby a obracím se na vás s aktuálními informacemi ohledně průběhu slavnosti prvního svatého přijímání v našich farnostech.

Vzhledem k vývoji událostí z posledních dnů, kdy nám byl vládou představen plán pozvolného uvolňování omezení, ruším všechny naplánované termíny slavností prvních svatých přijímání našich dětí.  Nové termíny jsou následující:

Březolupy: neděle 20. září, 10:30

Bílovice: neděle 4. října, 10:30

Nedachlebice: neděle 4. října, 8:45

Topolná: neděle 4. října, 8:45

K tomu rozhodnutí jsme s o. kaplanem dospěli po pečlivé rozvaze, kdy jsme brali především v úvahu důležité kritérium pro důstojné prožití prvního sv. přijímání, a tím je dostatečný a kvalitní čas pro přípravu. Vzhledem ke skutečnosti, že se děti budou vracet do školních lavic v bezprostřední blízkosti letních prázdnin, bychom tuto podmínku nemohli naplnit.

Školní a farní katecheze, která díky pandemii musela být pozastavena, je důležitou, leč dílčí součástí přípravy dětí. Největšími „vychovateli“ víry jste vy drazí rodiče. Moc vám děkuji za to, že jste s dětmi prožili oslavu letošních „domácích“ Velikonoc, díky za prožívání víry ve vašich rodinách. Prosím, nadále pokračujte. Důvěra v Boží lásku, jež se nám naplno ukázala v Ježíši Kristu, roste a zraje v atmosféře modlitby a v každodenní trpělivé ochotě hledat dobro pro ty, kteří jsou vedle nás.

Drazí rodiče, jsem si plně vědom toho, že máte hodně starostí s domácí výukou svých dětí. Kolikrát s vypětím všech sil dohlížíte na plnění zadaných úkolů, nejednou zápasíte s „ponorkovou“ náladou. I přesto vás prosím, abyste vedle těchto povinností věnovali také pozornost katechezi. Všichni byste měli doma mít učebnici do náboženství „Ježíš je s námi – příprava na první svaté přijímání“. Prosím, projděte si s dětmi lekce 16. – 23. (str. 42 – 56). Tento oddíl se týká přímo svátosti smíření (16. lekce je věnována svátosti křtu). Bylo by dobré vše zvládnout do konce školního roku. Jak postupovat? Nejde o „biflování“ nazpaměť. Důležité je, aby si děti uvědomily, že ve svátosti smíření se setkáváme s Boží láskou a dobrotou. Svátost smíření je vzácnou a radostnou chvílí, kdy odevzdáváme s lítostí Nebeskému Otci svoje hříchy a zároveň mám touhu žít novým životem. Zpověď je zázrakem nového začátku, kdy nám Bůh vše odpouští a daruje nám čisté a radostné srdce…

konkrétní metodické kroky.

  • Přečtěte si prosím sami danou lekci.
  • S pomocí daného textu, nebo vlastními slovy se prosím pokuste dětem předat danou látku.
  • Pokud je v dané lekci úryvek z evangelia, společně si jej přečtěte (třeba i z dětské obrázkové Bible).
  • Nebojte se vlastního svědectví a příkladu z vlastního života, jak prožívám hřích – co pro mě znamená odpuštění, dar smíření… jak jsem prožil svoji první svatou zpověď a jakou důležitost má pro mě slavení svátosti smíření.
  • Prožíváme čas Doby velikonoční, můžete také dětem číst z Bible (ještě lépe daný úryvek převyprávět) o tom, jak se Pán Ježíš setkával se svými učedníky po svém zmrtvýchvstání. Ze zkušenosti vím, že děti těmto příběhům rádi naslouchají.

Nebojte se, po tomto „domácím úkolu“ nebude následovat žádné přezkušování. V novém školním roce budeme mít s dětmi dostatek prostoru k tomu, abychom si důležitá témata zopakovali. A co je nejdůležitější, onen teoretický obsah budou především vaše děti zakoušet samotnou praxí, ke které celá příprava směřuje. Pokud nám to okolnosti dovolí, ještě v tomto školním roce, by se mohlo odehrát setkání s dětmi na faře (po menších skupinkách). V tomto případě vás budu samozřejmě včas informovat.

 

Drazí rodiče, přeji vám pokojné dny. Pamatujeme na vás s o. kaplanem v modlitbě a zvláště vám vyprošujeme mnoho trpělivosti a sil.

S požehnáním P. Jan Liška