Dopis Markéty Klímové, národní koordinátorky hnutí Modlitby matek

Chvála Kristu!

Drahé sestry,

radostné poselství Velikonoc je obrovská síla, která rozráží
mraky strachu a beznaděje. Je to síla, která se toužebně a
láskyplně prodírá do každé životní cesty.

V Modlitbách matek se modlíme: „Pane, ty můžeš věci změnit,“ a
On je skutečně mění! Činí věci nové. A my jsme toho svědky.
Není důvod být znepokojený, či dokonce vystrašený. Mám velkou
radost z toho, že se mi od vás maminek dostávají zprávy plné
naděje a svědectví o tom, jak Bůh mocně působí v našich
životech. Maminky, mysleme v modlitbě i na ty sestry, které se mohly
aktuálně ocitnout v těžké situaci (maminky těhotné, nemocné,
staré, ve finanční tísni, fyzicky týrané, osamocené, ty, co
ztratily práci, …).

Byly jsme přizvány k Modlitbě matek, buďme za to vděčné. Nenechte
si namluvit, že nejste důležité. Naopak, Pán s námi počítá, aby
mohl svým milosrdenstvím naplnit nás i ty duše, které jej zatím
odmítají. Jsme součástí dějin, která žije svou epochu
milosrdenství.

Přeji vám v tomto velikonočním oktávu, který vrcholí svátkem
Božího milosrdenství, abyste prožily nejen slova Ježíše
zmrtvýchvstalého: „POKOJ VÁM, NEBOJTE SE!“, ale také slova,
které řekl skrze sv. Faustynu: „Čím víc mi důvěřuješ, tím
víc dostaneš, neboť já sám se o tebe starám.“ Ať se do vašeho
života dostane ještě větší touha po Bohu a z Jeho milosrdenství
čerpáte trpělivost, kterou lze dosáhnout všeho.

To vám ze srdce přeji a ujišťuji vás, že se za vás s maminkami ve
službě stále modlíme.

Veronica nám aktuálně napsala: „Právě nyní je čas radosti, i
když se nacházíme v nesnadném období. Ježíš je Vzkříšený a
je s námi, ať už v této chvíli čelíme čemukoli. Modleme se:
Drahý Pane, modlíme se za to, abychom měly své oči stále upřeny
na tebe v těchto těžkých časech. Ty jsi náš Bůh, Bůh lásky a
milosti. Pane, prosíme tě, ochraňuj nás a naše rodiny, neboť v
tebe vkládáme důvěru! Amen.

S láskou v Ježíši Veronica

Maminky, také vás chci informovat o plánovaných děkovných
poutích, které měly nyní proběhnout ve všech diecézích. S
ohledem na situaci je hromadně ruším. Rozhodly jsme se zrušit
rovněž letošní podzimní národní setkání v Pardubicích.
Maminky, doufám, že nesmutníte, protože Pán pro nás má vždy
něco lepšího!

Navrhuji vám, abyste samy, až to bude možné, společně se svými
rodinami vyšly na jakékoliv poutní místo
. Tam děkujte Bohu za to,
co je již za námi, za to, že o nás o každém ví a má pro nás
svůj záchranný plán lásky. Děkujme také za existenci 25 let
Modliteb matek.
Je jistě mnoho věcí, za které můžeme děkovat…V
příloze posílám ještě modlitbu za rodinu od Jana Pavla II., kterou
se můžete na místě společně pomodlit ve své malé domácí
církvi – ve své rodině.

Potěšilo by nás, kdybyste nám z poutního místa poslaly pohled nebo
třeba fotografii s jakýmkoliv vzkazem, který budete mít v srdci na
daném místě. (Adresa: Modlitby matek, Kozí 8, Brno 602 00). My pak
vezmeme tyto vaše lístky a necháme sloužit hromadně za vás
všechny a vaše rodiny mši svatou během velké podzimní poutě. Tato
pouť bude pro všechny maminky a bude probíhat jen na jednom poutním
místě. Více o této hromadné pouti vám napíšu do červnového
zpravodaje. Zatím vše připravujeme a okolnosti ještě nejsou jasné.
Domnívám se, že je nyní více čas pro modlitbu než čas pro
setkání. Zároveň se tímto nemusíme nikde vázat rezervacemi,
nevratnými finančními zálohami apod.

Maminky, prosím zůstávejte v pravidelné modlitbě, ať již samy,
či spojeny přes média ve skupinkách. To je nejdůležitější věc,
kterou jsme se za léta v MM učily – věrnosti v modlitbě a
důvěře Ježíši.


S díky za vás se loučím snad ne na dlouho...

Markéta


---------------------
Markéta Klímová
národní koordinátorka
Modlitby matek-hnutí křesťanských matek
email: hnuti-mm@email.cz
tel.: 774 618 822
www.modlitbymatek.cz