Aktuality ke dni 25. 4. 2020

Drazí farníci,

srdečně vás zdravím a obracím se na vás s aktualitami ohledně organizace mší svatých a slavení svátosti smíření. V souvislosti s uvolňováním opatření se budeme pozvolna navracet k běžnému životu v naší farnosti. Od pondělí  27. dubna platí v naší farnosti následující:

  • Mše svaté budou slouženy ve všech kostelích a kaplích podle běžného pořadu bohoslužeb (tak jak tomu bylo před vyhlášením stavu nouze).
  • Na mši svaté může být max. 15 osob, včetně kněze a nutné asistence.  Tedy na mši svaté nechť je přítomna pouze ta rodina, za kterou je v daný den sloužen úmysl. Celkový počet max. 12 osob. Aktuální rozpis úmyslů bude vždy vyvěšen na webových stránkách farnosti. Pokud daná rodina nenaplní kapacitu 12 účastníků, prosím, ať pozve na mši svatou ostatní věřící, např. své sousedy, známé…Předpokládám, že se v rámci jednotlivých obcí znáte a nebude problém někomu zavolat, osobně navštívit a pozvat ke slavení eucharistie. V kostele bude vzadu na stolečku připravený rozpis, kde prosím napište, koho jste pozvali, aby další rodina věděla, koho případně nemá již kontaktovat. Je také možný opačný postup, že se budete s dotazem obracet na rodinu, která má zrovna úmysl mše svaté, zdali ještě nemá „volná místa“. Prosím, využívejme příležitost ke slavení eucharistie pokud možno v maximálním počtu. Bylo by pěkné, kdyby  do konce měsíce května, svátost smíření přijala v ideálním případě celá naše farnost.
  • Svátost smíření je možno přijmout ve všední den od 17:00. V Bílovicích a v Topolné již od 16:00. V neděli půl hodiny přede mší svatou. Ke svátosti smíření můžete samozřejmě přistupovat bez ohledu na to, jestli v onen den budete na mši svaté. Platí však stejné pravidlo, že v kostele nesmí být větší skupina než 15 osob. V případě, že v kostele bude již plno, prosím čekejte venku. Proto, abychom respektovali hygienická opatření, budeme zpovídat mimo zpovědnice, které představují těžko větratelný prostor. V Bílovicích bude svátost smíření udělována v Mistřické kapli, Topolná – přístavba, Nedachlebice, Mistřice, Kněžpole, Březolupy, Zlámanec – přední část kostela. Prosím, využívejme této příležitosti ke svátosti smíření, ke které přistupujme jakožto ke zpovědi velikonoční. Dopřejme si kvalitní čas na její přípravu.
  • Nadále budeme přenášet prostřednictvím facebooku mši svatou z Nedachlebic. Od příští neděle začátek přenosu v 10:30.
  • Nemocné začneme navštěvovat od 1. května. Prosíme koordinátory, aby nám dodali aktuální seznam nemocných.
  • ·        O dalších změnách v životě farnosti vás budeme informovat. Prosím sledujte naše stránky.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Text usnesení Vlády ČR ze dne 23. Dubna.

Drazí farníci,

stále na vás s o. kaplanem pamatujeme ve svých modlitbách. Každý večer, v rámci závěru slavení mše svaté vám z okna farní kaple posíláme požehnání. Již se moc těšíme na živé setkání s vámi. Přeji vám dny prostoupené pokojem a radostí v srdci, které ví, že Kristus pro nás z lásky zemřel a vstal z mrtvých.

P. Jan Liška

V Bílovicích 25.4.2020