Kontakt na nového kaplana o.Tomasze Žurka 732 680 002

O. Jan bude ve dnech 3. 8. – 7. 8. a ve dnech 10. 8. – 22. 8. mimo farnost.
Se svými záležitostmi se obracejte na o. kaplana Tomasze Żurka, tel.: 732 680 002
O. Jan bude ve dnech 3. 8. – 7. 8. a ve dnech 10. 8. – 22. 8. mimo farnost.
Se svými záležitostmi se obracejte na o. kaplana Tomasze Żurka, tel.: 732 680 002