AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 14.10.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 13.10.2020

Drazí farníci,

v souvislosti s novými opatřeními aktualizuji informace, které zazněly v rámci nedělních Bohoslužeb.

  • Pořad Bohoslužeb je do neděle 18.10. zachován v té podobě, jak bylo ohlášeno.
  • Mše svaté se může účastnit pouze 5 osob (6. osobou je kněz).
  • Mše svaté budou slouženy bez účastí ministrantů.
  • Ke svatému přijímání, které bude podáváno v neděli (podle rozpisu ve farním listu), přistupujte ve skupinkách 5 osob.
  • NEVYTVÁŘEJTE PROSÍM PŘED VCHODEM DO KOSTELA ŽÁDNÉ VELKÉ SHROMÁŽDĚNÍ ! Také pro venkovní prostory platí omezení 6 osob.

Při nedělní mši svaté, která bude přenášena od 9:00, zazní nové aktuální informace. Sledujte prosím farní stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat případné změny.

Přeji nám všem pokojné dny prostoupené nadějným pohledem a pevnou důvěrou v Boží blízkost. Zvláště rodičům vyprošujeme dar pokoje, trpělivosti a moudrosti pro doprovázení školáků.

P. Jan Liška – farář, P. Tomáš, Br. Dominik