AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO PRŮBĚHU PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH 15.10.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO PRŮBĚHU PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH

15.10.2020

Drazí farníci,

obracím se na vás s upřesňujícími informacemi ohledně nedělního podávání eucharistie. K tomuto dodatku mě přivedla starost o to, abychom vše zvládli v intencích stávajících vládních nařízení, zvláště pokud se jedná o pokyn týkající se venkovního shromažďování.

  • Abychom zamezili vytváření velkých skupin před kostelem, ke svatému přijímání je potřeba se zapsat.
  • Zapisování bude probíhat v pátek a v sobotu na všech místech, kde se bude v neděli podávat eucharistie. Kostely budou otevřeny od 9:00 do 18:00.
  • Vzadu na stolíku budou připraveny zapisovací archy. Pětiminutový interval obsahuje pět řádků. Na jeden řádek patří jedno jméno.
  • Prosím, v neděli do kostela přicházejte ve stanovený čas podle rozpisu. U dveří kostela bude vždy přítomen koordinátor, který pětičlennou skupinu uvede, případně pozdrží. Před kostelem buďte prosím připraveni 10 min před vámi stanoveným časem. Zajistíme tak plynulý průběh celého podávání a zároveň zamezíme vytváření velkých skupin.
  • Zapisování není nutnou podmínkou pro to, abyste mohli přijít v neděli ke svatému přijímání. Kdo se opravdu z vážných důvodů nemohl zapsat, může v neděli přijít. Bude muset však počkat, až na něj vyjde řada. Naléhavě vás však prosím o to, abyste tento zápis udělali. Stačí, když např. vyšlete jednoho zástupce za rodinu, jednoho z pěti sousedů apod.
  • Prosím, při zapisování nenechávejte v rámci pětičlenné skupinky (pět řádku, pro jeden čas) volné řádky.

Prosím všechny o zodpovědný přístup, jak vůči výše popsanému systému, tak i ke všem  pravidlům, která jsou stanovena v rámci nouzového stavu. Nedávejme záminku k případné kritice ze strany našich spoluobčanů. Naopak, buďme příkladem.

Přeji nám všem pokojné a nadějné dny.

P. Jan Liška – farář