AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 22.10.2020

AKTUALITY ZE DNE 22.10.2020

Drazí farníci,

 v návaznosti na nová opatření vyhlášená vládou se na vás obracím s upřesňujícími informacemi ohledně života naší farností.

OD DNEŠNÍHO DNE 22.10.2020 jsou do odvolání zrušeny tyto pastorační aktivity

  • Nedělní podávání svatého přijímání
  • Adorace organizovanou formou
  • Slavení mší svatých ve všední den s účastí lidu
  • Setkávání v rámci všech společenství

OD DNEŠNÍHO DNE 22.10.2020 vstupuje v platnost následující:

  • Mše svaté ve všední den (PO, ST, ČT, PÁ) budou přenášeny prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 18:00. Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
  • Nedělní mše svatá bude přenášena prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 9:00. Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
  • Na všech místech jsou každodenně otevřeny kostely a kaple (také ve Včelarech) k individuální modlitbě v blízkosti Krista v eucharistii.
  • V naléhavém případě (zaopatřování) jsme kdykoliv k dispozici k návštěvě nemocných.
  • Svátost smíření vám rádi udělíme po předchozí telefonické domluvě. Nebojte se nás kontaktovat.
  • Praktický průběh nového způsobu organizace podávání svatého přijímání bude upřesněn v ohláškách při nedělní mši svaté.

Přejeme nám všem a v modlitbě vyprošujeme pokojné dny.  Jako slovo povzbuzení připojuji list našich biskupů.

P. Jan Liška – farář, P. Tomáš, Br. Dominik

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.  Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
 
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.