Odpustková praxe v době pandemie

PRAXE PRO ZÍSKÁVÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ PRO DUŠE V OČISTCI V OBDOBÍ PANDEMIE

 • Po celý měsíc listopad si můžeme vybrat až 8 libovolných dnů (nemusí následovat po sobě) ve kterých budeme získávat plnomocné odpustky.
 • První stanovený den přistoupíme ke svatému přijímání a pomodlíme se „Věřím v Boha“, „Otče náš“, a na úmysl svatého Otce.
 • Pokud budou následovat další dny, ve kterých budeme získávat plnomocné odpustky (vřele nám to všem doporučuji), též přistoupíme ke svátému přijímání, pomodlíme se na úmysl svatého Otce a poté navštívíme hřbitov, kde se pomodlíme jakoukoliv modlitbu za zemřelé.
 • Svátost smíření přijímáme samozřejmě tehdy, pokud jsme v těžkém hříchu anebo jsme dlouho (více jak cca měsíc) u svátosti smíření nebyly.

                                                           

Ustanovení pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou přistoupit v okruhu těchto dní ke svátosti smíření a ke svátosti eucharistie, nemohou vykonat návštěvu hřbitova spojenou s modlitbou.

 

Vážné důvody jsou tyto: stáří, nemoc, uložená karanténa, praktické dopady omezení na základě zákazu shromažďování ve větším počtu…nepřekonatelný strach s možné nákazy, opravdu není v mých silách zajistit si dopravu…)

 • V duchu se připojí k těm, kteří vykonávají zbožné návštěvy hřbitovů.
 • Zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, obvyklé tři podmínky (sváté přijímání, svátost smíření, modlitba za sv. otce)
 • Před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. breviář, korunka Božího Milosrdenství, růženec…) NEBO budou číst evangelijní úryvek z liturgie za zemřelé NEBO vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Několik „snad“ praktických poznámek:

 • Nebuďme „zákoníky“, ale vždy se ptejme po smyslu daných ustanovení.
 • „Dušičkový čas“ je pro nás vzácnou příležitostí, kdy nám milosrdný Bůh skrze službu církve „dává do rukou“ velkou moc, abychom svoji modlitbou a touhou po osobní  svatosti pomohli věrným zemřelým, kteří čekají na plné společenství s Bohem.
 • K tzv. „podmínkám pro získání plnomocných odpustků“ se postavme ve světle otázky: co nejvíce mohu dělat v omezených podmínkách? Nacházím se v různých situacích, někdo může spadat do výše popsané kategorie „vážných důvodů“, někdo jiný má třeba sice možnost navštívit hřbitov, ale už nemá možnost přistoupit ke sv. smíření a k eucharistii… apod.
 • Dělejme to, co dělat můžeme, jednejme podle toho co, nám daná situace dovolí.
 • Braňme se extrému: na jedné straně lehkomyslnosti a lenosti, kdy nehledáme vůbec žádné způsoby, jak dostát výše popsaným podmínkám a tak pomoci našim věrným zesnulým. Na druhé straně se braňme úzkostlivosti a milnému přesvědčení, že bez našich odpustků se milosrdný Bůh neobejde.
 • Příležitost ke svátostnému životu máme. Ať každý sám podle svého nejlepšího svědomí hledá upřímnou odpověď na otázku: A nakolik je/není v moji osobní situaci dostupná?

 Pro připomínku

 • Jsme vám k dispozici k udělování svátostí. Nebojte se nám kdykoliv zavolat/napsat sms  a domluvíme si čas pro setkání. Svátosti jsou udělovány v kapli na faře. Někteří z vás již této služby využili, na většinu z vás však s radostí čekáme.
 • Každý den od 8:00 do 18:00 jsou vám otevřeny všechny kostely a kaple k soukromé modlitbě.
 • Můžeme se přidat ke slavení eucharistie prostřednictvím online přenosu. Každý všední den od 18:00 (s výjimkou úterý) a v neděli od 9:00.
 • Můžeme společně prožívat modlitbu Růžence. Každý všední den od 20:00 s výjimkou úterý.

Výzva

 • Čas „dušiček“ je čas milosti. Modlitba za zemřelé, kterou nám Pán s důvěrou svěřuje, má být našim projevem lásky a konkrétním skutkem milosrdenství.
 • Naplánujeme si alespoň jeden den (nejlépe však všech osmJ), kdy si domluvíme s knězem svátost smíření a přijetí eucharistie, abychom tak našim drahým zesnulým naší modlitbou „pomohli do nebe“.
 • A že nemáme čas? Letos na to máme celý měsíc. Díky za ty dary.

Tel. kontakty: Farář: Jan Liška (tel: 604 503 897); Kaplan: Tomasz Żurek (tel: 732 680 002); Jáhen: Dominik Kovář (tel: 776 795 731)