ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 16.12.

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 16.12.
Místo: Socha Panny Marie u hřbitova v Nedachlebicích