ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 22.12.

ADVENTN KINDERHLEDÁNÍ 22.12.
Místo: Socha sv. Josefa v kostele v Nedachlebicích