ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 23.12.

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 23.12.
Místo: Strom u fary
Adventní hra dnes končí. 23.12. je poslední den hledání. Ti z vás, kteří budou mít více, než polovinu nalezených vajíček, se mohou zapojit do slosování o zajímavé ceny. Lístek s větou, kterou jste poskládali z nalezených vaíček, spolu se jménem dítěte a vaší rodiny a telefonním kontaktem na vás, můžete odevzdávat do 23.12. do 19. 00 do poštovní schránky u fary nebo přímo na faru v Bílovicích. Velké losování se pak uskuteční na slavnost Ježíškových narozenin - 25.12. 2020 na závěr mše svaté, která začíná v 11.00 a bude online přenášena z kostela v Nedachlebicích. Jména výherců budou zveřejněna i na farních stránkách.