POSTNÍ CESTOVÁNÍ PRO DĚTI 2021 - 0. zastávka

POPELEČNÍ STŘEDA
1. zastávka - HŘBITOV
Milé děti,
dnes máme Popeleční středu a scházíme se v kostelích na mši, abychom si nechali na hlavu sypat popel, který je symbolem nicoty, ničeho, ale také symbolem pokání, obrácení. V postní době se máme snažit být zase o něco lepší, umět si pomáhat a máme také dělat dobré skutky. Popel, kterým jsme dnes posypáni, nám symbolizuje, že až zemřeme, i z našeho těla po určité době zůstane jen hromádka prachu a popela.
Proto bude vašim dnešním úkolem navštívit 3 hřbitovy (v Bílovicích, Březolupech a Nedachlebicích).
Dále najděte kněžský hrob a pomodlete se modlitbu Otče náš, za zemřelé kněze. Na jednom ze zmíněných tří hřbitovů je právě za kněžským hrobem cedule s prvním slovem.
Přeji vám, milé děti, šťastný start v našem postním cestování a úspěšné hledání.
jáhen Dominik