POSTNÍ CESTOVÁNÍ PRO DĚTI 2021 (1. neděle postní) - 1. zastávka

1. NEDĚLE POSTNÍ
1. zastávka - KŘÍŽ
Milé děti, v postní době, ale i po celý rok nás provází KŘÍŽ.
Toto znamení děláme mnohokrát za den. Na kříži pro nás zemřel Pán Ježíš. Zemřel za každého z nás. A touto svou smrtí a svým vzkříšením nám otevřel cestu do nebe. Nezapomínejme na kříž, protože to není jen nějaká ozdoba, či kus dřeva, ale skrze kříž jsme byli Pánem Ježíšem vykoupeni.
Proto bude vaším úkolem navštívit 5 křížů v našich farnostech. Jedná se o tyto kříže: KŘÍŽ u kaple v Mistřicích, KŘÍŽ při vjezdu do obce Kněžpole (od Bílovic), KŘÍŽ pod schody, které vedou do kostela v Bílovicích, KŘÍŽ u kostela v Topolné a KŘÍŽ vedle obecního úřadu v Nedachlebicích. Ale pouze za jedním z křížů naleznete ceduli s dalším slovem. U každého kříže vzpomeňte v krátké modlitbě za všechny obyvatele, kteří v dané obci žijí.
Tak šťastné hledání!
jáhen Dominik