POSTNÍ PÁTKY PRO PUBERŤÁKY

Videoklipová křížová cesta pod vedením P. Pavla Šupola. Pátek 26.2. od 19:00 hod v Nedachlebicích. Je k dispozici 20 volných míst na křížové cestě. Zájemci volejte br. jáhnovi.