POSTNÍ CESTOVÁNÍ PRO DĚTI (2. NEDĚLE POSTNÍ) 2. zastávka

2. NEDĚLE POSTNÍ
2. zastávka – PANNA MARIA
Milé děti, v postní době a zvláště na křížové cestě nepotkáváme jen Pána Ježíše, ale i jeho maminku Pannu Marii. Ona není jen maminkou Pána Ježíše, ale i maminkou každého z nás. Když Pán Ježíš umíral na kříži, odkázal svoji maminku Pannu Marii také za naši maminku. Panna Maria se za nás v nebi přimlouvá u svého Syna Ježíše a když je nám těžko, úzko, vždy jako každý hodná maminka, se snaží i nám pomoci a být nám na blízku. Také v našich farnostech máme množství soch Panny Marie.
Proto bude vaším úkolem navštívit 5 soch Panny Marie v našich farnostech. Jedná se o tyto sochy: SOCHA PANNY MARIE u hřbitova v Nedachlebicích, SOCHA PANNY MARIE u venkovního oltáře na Svárově, SOCHA PANNY MARIE u kaple na Zlámanci, SOCHA PANNY MARIE u zpovědnice v kostele v Topolné a SOCHA PANNY MARIE – PIETY ve vchodu kostela v Březolupech. Ale pouze u jedné sochy naleznete ceduli s dalším slovem.
U každé sochy Panny Marie vzpomeňte v modlitbě Zdrávas Maria na všechny maminky a babičky našich farností.
Šťastné pátrání!
jáhen Dominik