POSTNÍ CESTOVÁNÍ (3. NEDĚLE POSTNÍ) 3. zastávka

 3. zastávka
KŘÍŽOVÁ CESTA
Milé děti, v postní době se více, než kdy jindy modlíme a rozjímáme 14 zastavení křížové cesty.
Dospělí se křížovou cestu modlí s obrazy, které většinou visí v kostele. Některé křížové cesty najdete i venku v přírodě. V každé vesnici určitě najdete nějakou křížovou cestu, ať už v kostele, nebo dokonce i v přírodě.
Jelikož kvůli nynějším vládním opatřením máme omezené cestování, bude úkolem tohoto týdne navštívit se svou rodinou nějakou křížovou cestu (v kostele, venku – v rámci své obce), pomodlit se jí a poslat na email: kovar.dominik@ado.cz fotografii vás u jednoho zastavení této křížové cesty. Napište také, kde se daná křížová cesta nachází. Odpovědí na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého
cestovního deníku. Modlitba křížové cesty nemusí být nijak dlouhá, stačí u každého zastavení se alespoň krátce pomodlit. Některé křížové cesty k modlitbě naleznete například zde: křížová cesta - Víra pro děti (vira.cz). Tak se pojďme modlit a společně pokročit v našem postním cestování. jáhen Dominik