POSTNÍ CESTOVÁNÍ (4. NEDĚLE POSTNÍ) 4. zastávka

4. NEDĚLE POSTNÍ
4. zastávka – SVATÝ JOSEF
Milé děti, letos máme významný rok. Nejen tím, že prožíváme pandemii koronaviru, ale i tím, že papež František tento rok ustanovil jako ROK SV. JOSEFA. Svatý Josef byl Bohem vyvolený jako manžel Panny Marie. Josef byl zasnouben s Marií, ale ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože byl Josef spravedlivý, chtěl Marii tajně propustit, ale zjevil se mu ve snu anděl a řekl Josefovi, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, že se jí narodí syn, kterému dá jméno Ježíš. Tak se stalo v Betlémě. Josef s Marií pak společně Ježíše vychovávali. Josef byl tesařem a je také patronem tesařů, manželů i křesťanských rodin. Jeho svátek slavíme 19. března.
Děti, vaším úkolem pro tento týden bude buď navštívit nějakou sochu, nebo obrázek sv. Josefa ve své obci, nebo v kostele. Pokud žádnou takovou sochu nenajdete, možná máte sochu, či obrázek sv. Josefa doma. A pokud ani to ne, tak zkuste sv. Josefa namalovat.
Fotografie vás u sochy, či obrázku sv. Josefa ve vaší obci, nebo vás a namalovaného obrázku posílejte opět na email: kovar.dominik@ado.cz. Odpovědí na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňme se u sochy, či obrázku sv. Josefa pomodlit zvláště za naše tatínky a všechny tatínky našich farností. Svatý Josefe, oroduj za nás a pomáhej nám v našem dalším postním pátrání.
jáhen Dominik