POSTNÍ CESTOVÁNÍ (5. NEDĚLE POSTNÍ) 5. zastávka

5. NEDĚLE POSTNÍ

5. zastávka – „BOŽÍ MUKA“

       Milé děti, další zastávkou v našem putování dobou postní jsou tzv. „Boží muka.“ Je to drobná památka ve tvaru sloupu, pilíře, či hranolu. Má symbolizovat sloup, u kterého byl bičován Pán Ježíš. Boží muka jsou buď kamenná, nebo zděná. Na sloupu byly často znázorňovány předměty, související s umučením Pána Ježíše - hřeby a kladivo, kopí s houbou namočenou do octa, důtky, kleště, kostky (se kterými římští vojáci hráli o jeho šat) apod. V každé obci, i v té vaší, se určitě taková „Boží muka“ nachází. Jedná se v dnešní době často o sloup, či obrázek Pána Ježíše, Panny Marie, nebo některého svatého.

Vypátrejte tedy alespoň jedny „Boží muka“ a vyfoťte se u nich. Pošlete tuto fotografii na email: kovar.dominik@ado.cz a na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňte se pomodlit za všechny děti našich farností, i celého světa. I za děti, které se nemají tak dobře, jako my. Tak vzhůru do dalšího cestování, už nám chybí jen kousek do cíle.

jáhen Dominik