POSTNÍ CESTOVÁNÍ - Květná neděle

KVĚTNÁ NEDĚLE
6. zastávka – PALMOVÉ RATOLESTI
Milé děti,
dnes máme Květnou neděli. Na Květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na to začalo jeho velké trápení – byl zatčen a ukřižován. Nedělní mše má tento den zvláštní začátek – čteme evangelium o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma a kněz nám posvětí jarní ratolesti - „kočičky“. Proč ratolesti? Protože lidé na Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma mávali jarními výhonky palem. V kostele potom čteme "pašije" – příběh o Ježíšově utrpení a ukřižování. Květná neděle je šestá a zároveň také poslední neděle doby postní. Květnou nedělí začíná Svatý týden, tj. poslední týden před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce připomínáme, co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením.
Udělejte si dnes, či během týdne výlet do přírody, zkuste najít nějaké „ratolesti“ (kočičky, či jakékoliv jiné rozkvetlé větvičky) a tyto ratolesti dejte Pánu Ježíši za kříž, který určitě máte všichni doma. A nezapomeňte se u tohoto kříže vyfotit a poslat fotografii na email: kovar.dominik@ado.cz a jako odpověď přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňte se pomodlit u kříže za svoji rodinu, maminku, tatínka, sourozence, babičky, dědečky...
Putujeme do cíle. Cílem našeho postního putování je Pán Ježíš vzkříšený! A jelikož jsme na konci cestování, nezapomeňte nejpozději do Velkého pátku 2.4. 2021 do 20.00 do poštovní schránky u fary v Bílovicích dát svůj cestovní pas se všemi nalezenými místy a slovy. Na neděli Vzkříšení Páně na konci online mše, která začíná v 11.00 v Nedachlebicích, bude vylosováno 10 výherců. Třeba to budete právě vy.
jáhen Dominik