Hvězdicová pěší pouť na Velehrad

XXI. pěší pouť na Velehrad (Hvězdicová pouť) 2021

 

 

V sobotu 28.8.2021 se uskuteční XXI. ročník tradiční pěší poutě na Velehrad (Hvězdicová pouť), pořádaná knězem-poutníkem Mons. Janem Peňázem.

Z našich farností vyrážíme v 6.00 hod z Nedachlebic (kostel sv. Cyrila a Metoděje). Další zastávky 6:30 Bílovice (cukrárna), 6:40 Včelary (Václavské náměstí), 7:00 Kněžpole (kostel sv. Anny).

Zpáteční cesta individuálně po vlastní ose. Kontakt Stanislav Dostálek, mob. 777 785 555.

XXI. pěší pouť na Velehrad

23.8. - 28.8. 2021

 

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději,

s prosbou, aby jejich dědictví žilo a ožilo,

 za mír, církev a vlast i Evropu a za rodiny a mládež, a letos zvláště za nemocné a ty, kdo se o ně starají

    s dodatkem patrona poutníků  - Jak 4,15 Dá-li Pán

 

Přípravná etapa: neděle 22.8. v 16 hodin sraz u Cyrilometodějské lípy mezi Sirákovem a Újezdem na hranicích diecézí, evropském rozvodí a historické hranici Čech a Moravy - modlitba a pak pěšky do N. Veselí - 5,2 km, tam večeře a nocleh, další přípravná etapa: Radešínská Svratka - Vítochov

 

Pondělí 23.8. 2021 v 8.00 hodin z kostela sv. Václava v Novém Veselí  přes Kotlasy a Ostrov a v 15.15 je mše sv. v Netíně a dojdeme do Velkého Meziříčí

Začátky dalších proudů: Vítochov ve 11:30 po Anděl Páně,  Sebranice u Litomyšle

Úterý 24.8. pokračujeme dál z Velkého Meziříčí v 6:30 od špitálního kostelíčka a z Olešnice v 7:30, odpoledne začínají v Brně Lesné čtyři závěrečné etapy pěší pouti z Levého Hradce, ve Skalce u Trenčína začíná česko-slovenský proud 

Další místa startů:

Středa 25.8. Olomouc

Čtvrtek 26.8. Skalica, Ratíškovice

Pátek 27.8. všechny proudy pokračují dál, další proud vychází z Brankovic

Sobota 28.8. Uh. Brod, Nedachlebice

V sobotu 28.8. se všechny ostatní proudy spojí a vycházejí v 8:00 z Buchlovic (dojeďte za námi) anebo v 9 h. z Tupes od kaple.

 

 

Na Velehradě v sobotu 28. 8. 2020

10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí,

11:30 MŠE SV. - SLOUŽÍ OTEC BISKUP ANTONÍN BASLER

15:00 přednáška, požehnání a rozloučení

 

S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.

 

Přihlášky: 

Mons Jan Peňáz, http://www.poutnik-jan.cz/ 

 jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz