Pořad Bohoslužeb - 26.11. - 3.12.2006

Pořad Bohoslužeb - 26.11. - 3.12.2006

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo Hod. Úmysl

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

BÍLOVICE 14:00 Požehnání.
PONDĚLÍ
 
KNĚŽPOLE 17:00 Za + Vladimíra Borusíka,
živou a + rodinu.
ÚTERÝ
 
bílovice 6:30 Za + Jaroslava a Filometu Pospíšilovi, zetě Miloslava a celou rodinu.
STŘEDA
 
TOPOLNÁ 17:00 Za živou a + rodinu
Anny a Ferdinanda Lapčíkových.
ČTVRTEK
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
NEDACHLEBICE 17:00 Za živou a + rodinu Hrabcovu
a Němečkovu.
PÁTEK
První pátek v měsíci
BÍLOVICE 18:00 Za + Antonína Novotného
a rodiče z obou stran.
SOBOTA
První sobota v měsíci
BÍLOVICE 7:00 Za živé a zemřelé ctitele Panny Marie.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

MISTŘICE 7:00 Za živou a + rodinu Martina Kolka.
KNĚŽPOLE 7:00 Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince naši farnosti.
BÍLOVICE 8:45 Za + Hedviku Omelkovu a rodinu.
TOPOLNÁ 8:45 Za Cyrila a Annu Gajdošíkovi,
tři syny a živou a + rodinu.
NEDACHLEBICE 10:30 Za živou a + rodinu Říhovu.
BÍLOVICE 14:00 Modlitba svatého růžence
za biřmovance.

Farnost Březolupy

Liturgická památka Místo Hod. Úmysl
 
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 
BŘEZOLUPY 10:30 Za + Stanislava Hubáčka, rodiče a dvě sestry.
 
PONDĚLÍ
 
ZLÁMANEC 18:00 Za + Josefa Křena.
 
ÚTERÝ
 
     
 
STŘEDA
 
     
 
ČTVRTEK
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
BŘEZOLUPY 18:00 Za + Františka Juřenu, rodiče a živou rodinu.
 
PÁTEK
První pátek v měsíci
BŘEZOLUPY 7:00 Za + Josefa Michálka a + rodiče.
 
SOBOTA
První sobota v měsíci
     
 
1. neděle adventní
 
BŘEZOLUPY 10:30 Za + Aničku Kolajovu a živou a + rodinu.