Pořad Bohoslužeb - 11.3. - 18.3.2007

Pořad Bohoslužeb - 11.3. - 18.3.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

3. POSTNÍ NEDĚLE

MISTŘICE

7:00

Za manžele Medkovy a Kromsiánovy

KNĚŽPOlE

7:00

Za + Josefa Lapčíka, otce,
dvoje rodiče a rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Antonína Mlýnka a za Marii Kovářovu a manžela.

NEDACHLEBICE

10:30

Za živou a + rodinu Dudovu.

BÍLOVICE

14:00

Pobožnost křížové cesty za mládež.

PONDĚLÍ

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Františku Kašnou, manžela
a syna Aloise.

ÚTERY 

BÍLOVICE

6:30

Za Rudolfa a Anastázii Machovi, rodiče, sourozence a obrácení hříšníků.

STŘEDA

BÍLOVICE

15:00

Zádušní mše svatá za Milana Kašného.

TOPOLNÁ

17:00

Za rodinu Večeřovu, zvláště za rodiče, jejich dva syny a duše v očistci.

ČTVRTEK

NEDACHLEBICE

17:00

Za + rodinu Solíkovu a duše v očistci.

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

Za + Marii Žeravíkovu, manžela a syna

SOBOTA
Sv. Patrika, biskupa

BÍLOVICE

7:30

Za + Boženu Janků a celou rodinu.

MISTŘICE

7:30

Za Annu a Františka Malinovi a rodinu

4. POSTNÍ NEDĚLE

MISTŘICE

7:00

Za Boženu Hofmanovu a rodinu.

KNĚŽPOlE

7:00

Za + Vojtěcha Janigu, syna Miroslava, zetě Jirku a živou rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za +Josefa a Antonii Vašinovi, syna Josefa a Miroslava a Pavla Fišera.

TOPOLNÁ

8:45

Za rodiče Prajkovy, tři syny, Oldřicha Ostrožíka, rodiče a rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za Marii Podlasovu, rodiče Juřenovi, rodiče Maňáskovi, Miloše Mačka, rodinu Kraváčkovu a příbuzenstvo.


- Chtěl bych poděkovat všem mužům za včerejší brigádu. Udělalo se hodně práce, za kterou vám patří upřímné Pán Bůh zaplať.

- V pondělí po mši svaté v Kněžpoli se budou promítat snímky s prázdninové dovolené v Ghaně.

- Ve čtvrtek 15.3.2007 bude předvelikonoční návštěva nemocných v Topolné a Nedachlebicích.

- V pátek večer 16.3.2007 ve 19:45 hod. bude setkání pro mládež s modlitbou a diskusí na volné téma. Krycí název setkání: ?Na čaj k farářovi?.

- Ve dnech od 16. do 18.3. 2007 zveme všechny členky schóly na zpívací a hrací víkendové setkání na faře. Ubytovací kapacity připravené, o jídlo postaráno.

- V sobotu 17.3.2007 v 9:00 hod. bude schůzka ministrantů. Schůzka bude na faře.

- Za týden v neděli bude pravidelná měsíční sbírka na splácení půjčky.

- 26.3.2007 budeme v církvi slavit Zvěstování Páně. V tento den se bude ve farním kostele v Bílovicích sloužit mše svatá za manželé, kteří nemohou mít dětí. Zveme všechny na tuto mši svatou a na společnou modlitbu na úmysl těchto manželů.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

3. POSTNÍ NEDĚLE 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé Františky
z Březolup, Zlámance, Svárova a Šarov.

14:30

Pobožnost křížové cesty za mládež.

PONDĚLÍ

 

 

 

 ÚTERY 

 

 

 

 STŘEDA 

 

 

 

 ČTVRTEK

BŘEZOLUPY

18:00

Za šťastnou hodinku smrti
a poděkování za dar zdraví.

 PÁTEK

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA
Sv. Patrika, biskupa

 

 

 

 

4. POSTNÍ NEDĚLE

 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé Josefy a Josefky z Březolup, Zlámance, Svárova a Šarov.

14:30

Pobožnost křížové cesty za dětí.


- Chtěl bych poděkovat všem mužům za včerejší brigádu. Udělalo se hodně práce, za kterou vám patří upřímné Pán Bůh zaplať.

- Ve dnech od 16. do 18.3. 2007 zveme všechny členky schóly na zpívací a hrací víkendové setkání na faře. Ubytovací kapacity připravené, o jídlo postaráno.

- Za týden v nedělí bude pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela.

- 26.3.2007 budeme v církvi slavit Zvěstování Páně. V tento den se bude ve farním kostele v Bílovicích sloužit mše svatá za manželé, kteří nemohou mít dětí. Zveme všechny na tuto mši svatou a na společnou modlitbu na úmysl těchto manželů.