Pouť do tři poutních míst v Polsku

Pouť do tři poutních míst v Polsku od 19 do 22. května 2011.

Program:

19. května:  odjezd v 6:00 hod.
z autobusové zastávky v Bílovicích, mše svatá ve Zlatých Horách, v odpoledních hodinách příjezd na Horu Svaté Anny, ubytování a prohlídka poutního místa, kolem 18:00 hod. večeře, osobní volno, večerka.

20. května:  mše svatá, snídaně, odjezd do Čenstochovy, příjezd do Čenstochovy kolem 11:00 hod., prohlídka poutního areálu, oběd z vlastních zásob, ubytování, podle časových a prostorových možnosti pobožnost křížové cesty, čas volný, večeře, ve 21:00 hod zahalování milostného obrazu, večerka.

21. května:  mše svatá, snídaně, odjezd do Lichně, příjezd do Lichně kolem poledne, ubytování, prohlídka Staré Lichně, večeře, osobní volno, večerka.

22. května:  mše svatá, snídaně, prohlídka nového poutního areálu, po obědě návrat domů. Předpokládaný příjezd do Bílovic ve večerních hodinách.

Důležité: Cena pouti činí 2.300,-Kč. V ceně 3x ubytování v pokojích s koupelnou, 3x snídaně, 3x večeře, autobusová doprava. V ceně není zahrnuto cestovní pojištění a případné vstupy do muzei.

V případě zájmu hlaste se na faře v Bílovicích, tel.: 572 587 424. Záloha činí 1.000,-Kč