Velikonoční přání

Velikonoční přání

 

Nebojte se!

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili...

Jan Pavel II.

Požehnané a prozářené nadějí svátky Ježíšova Zmrtvýchvstání přeje duchovenstvo farnosti Bílovice
a Březolupy

 

P. Jerzy Walczak,
P. Zdeněk Pospíšilík,
P. Stanislav Zatloukal