Pořad Bohoslužeb - 22.4. - 29.4.2007

Pořad Bohoslužeb - 22.4. - 29.4.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MISTŘICE

7:00

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Vojtěchu a Vojtěcha Janků a duše v očistci.

BÍLOVICE

8:45

Za + Tomáše Ondrouška a živ. rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za rodinu Rozsypálkovu, Kopečkovu
a Krejčiříkovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za rodinu Dovrtělovu a Kubovu.

 PONDĚLÍ
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

KNĚŽPOLE

18:00

Za živou a + rodinu Josefa Kolaříka.

 ÚTERY 

BÍLOVICE

6:30

Za + Aloise Kašného, rodiče a rodinu.

 STŘEDA
Svátek sv. Marka, evangelisty

TOPOLNÁ

18:00

Za + Annu a Aladara Horákovi
a rodiče.

ČTVRTEK

NEDACHLEBICE

18:00

Za + rodiče Ševčíkovi a Řezníčkovi
a za duše v očistci.

PÁTEK

BÍLOVICE

18:00

Za rodinu Masaříkovu a Talašovu.

SOBOTA 

MISTŘICE

7:00

Poděkování za dar uzdravení
a prokázaná dobrodiní.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MISTŘICE

7:00

 

KNĚŽPOLE

7:00

Za + rodiče Vašíčkovi a Trávníčkovi.

BÍLOVICE

8:45

Za + Dalibora Havla a dvoje stařečky.

TOPOLNÁ

8:45

Za rodinu Bereckovu a Knotovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Stanislava Vasila a za rodinu.


- Minulou nedělí byla pravidelná měsíční sbírka na splaceni půjčky. Vybralo se 42.521,-Kč.
v Kněžpoli 5.663,-
v Mistřicích 3.772,-
v Bílovicích 14.723,-
v Topolné 8.565,-
v Nedachlebicích 6.864,-
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Ve dnech od 14.5. do 20.56.2007 se koná pouť do Medžugorie organizována CK VELIGRATUR. Je ještě možnost přihlásit se na tuto pouť. Zájemci hlaste se v CK Veligratur nebo u svého duchovního správce.

- Zveme všechny mladé na páteční setkání u čaje. Setkání bude jako obvykle na faře v 19:30 hod.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

BŘEZOLUPY

10:30

Za + rodiče Křenovy,
Gregorovy a rodinu.

 PONDĚLÍ
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

ZLÁMANEC

18:00

Za rodiče Vítkovy,
Gregůrkovy a rodinu.

 ÚTERY

 

 

 

 STŘEDA
Svátek sv. Marka, evangelisty

 

 

 

 ČTVRTEK 

BŘEZOLUPY

18:00

Za + rodiče Kašíkovy,
Řezníčkovy a rodinu.

 PÁTEK

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA

 

 

 

 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Marii a Aloise Vlasatíkovy,
rodinu Šišákovu a Vlasatíkovu..


- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela. Vybralo se 6.976,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Březolupech, Zlámanci a Svárově.

- Ve dnech od 14.5. do 20.56.2007 se koná pouť do Medžugorie organizována CK VELIGRATUR. Je ještě možnost přihlásit se na tuto pouť. Zájemci hlaste se v CK Veligratur nebo u svého duchovního správce.