Krátký pozdrav svatodušní

Milí přátelé v bílovské a březolupské farnosti,

než se k vám dostanu na prázdniny, budete mít za sebou už druhý Svárov a Mezifarní den. Já doufám 1. července ukončím letní zkouškové období. Čas utíká rychle, takže se uvidíme už vlastně za chvíli. Ale aspoň krátce vám ještě popíšu, co jsme na Sophii prožívali.

Se spolubratrem salesiánem jsem navštívil turínské Valdocco, kde don Bosco míval první oratoř. Také jsme byli v základně nového hnutí Servizio missionario giovanile, které se zasazuje o mír a provozuje charitu. Sídlo je v bývalém arzenálu a třeba i svatostánek v kapli je původně pec na tavení kovu pro výrobu zbraní. Potom cestou z Turína jsme ještě nahlédli v Cuneu do mateřince Misijně-kontemplativního hnutí, založeného v roce 1951 otcem Andrea Gasparino.

Naši školu navštívil Romano Prodi a intelektuálka zasazující se o lidská práva Martha Nussbaum (USA). Oslavili jsme zaráz narozeniny tří profesorů, také malou venkovní diskotékou za hudby pouštěné z nastartovaného auta.

Ze studentského života: z recese jsme spolu s bratrem salesiánem a spolužačkou buddhistkou založili jakožto tři nejstarší studenti „Klub důchodců Sophie“. Spolu nebo i s ostatními přizvanými jsme podnikli výlety na kole podél řeky Arno, bowling, návštěvu florentské kartouzy a katedrály ve Fiesole. A také jsme uspořádali malý svatodušní piknik:

 

 

Na prázdninové shledání se těší a žehná na dálku o. Stanislav