Pořad Bohoslužeb - 29.4. - 6.5.2007

Pořad Bohoslužeb - 29.4. - 6.5.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

4. NEDĚLE velikonoční

MISTŘICE

7:00

Za rodinu Poláškovu?

KNĚŽPOLE

7:00

Za + rodiče Vašíčkovi a Trávníčkovi.

BÍLOVICE

8:45

Za + Dalibora Havla a dvoje stařečky.

TOPOLNÁ

8:45

Za rodinu Bereckovu a Knotovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Stanislava Vašíčka a za rodinu.

 PONDĚLÍ 

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Vojtěcha a Františku Lapčíkovi, zetě, živou a + rodinu.

 ÚTERY
Sv. Josefa, dělníka

BÍLOVICE

6:30

Za + Vladimíra Štěpaníka,
rodiče a celou rodinu.

 STŘEDA
Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

TOPOLNÁ

18:00

Za + Marii Gajdošíkovu a rodinu.

ČTVRTEK
Svátek sv. Filipa
a Jakuba, apoštolů

NEDACHLEBICE

18:00

Za Annu Solíkovu, rodinu
a duše v očistci.

PÁTEK
První pátek v měsíci

BÍLOVICE

18:00

Za + Bohuslava Vaňka a rodinu.

SOBOTA
První sobota v měsíci

BÍLOVICE

7:00

Za živé a zemřelé ctitele Panny Marie.

5. NEDĚLE velikonoční

MISTŘICE

7:00

Za Jindřicha Poláška, manželku,
děti a živou rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Josefa Kadlčíka, otce  a rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za Zdeňka Jánoše, otce Vojtěcha, živou a zemřelou rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.

NEDACHLEBICE

10:30

Za Františku Černou, Marii Šuranskou, dva syny, živou a + rodinu.


- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Bílovicích a Včelarech.

- Prosím gregoriánskou scholu, aby došla na zkoušku v pátek po mši svaté. Zkouška byla na faře.

- V pátek od 15:00 hod. ve farním kostele bude adorace a příležitost ke svátostí smíření.

- Autobus na latinskou mši svatou pojede v sobotu v 6:00 hod. z Javorovce přes Mistřice, Kněžpole, Včelary, Topolnou a Nedachlebice.

- V sobotu 5.5.2007 v 9:00 hod. ve farní čajovně bude setkání ministrantů.

- Za týden v neděli odpoledne u kapličky v Bílovicích bude májová pobožnost. Průvod ke kapličce začne v 15:00 hod. od kostela.

- Prosím všechny ministranty, kteří mají zájem o diecézní setkání ministrantů v Olomoucí, aby se přihlásili u otce Jana, nebo otce Jiřího.

- Ve dnech od 14.5. do 20.56.2007 se koná pouť do Medžugorie organizována CK VELIGRATUR. Je ještě možnost přihlásit se na tuto pouť. Zájemci hlaste se v CK Veligratur nebo u svého duchovního správce.

- I letos o prázdninách se bude pořádat tábory pro děti I. a II. stupně základní školy. Základna táboru je u vesničky Pístovice. První turnus bude pro mladší dětí bude od 30.6 do 7.7.2007 a druhý turnus pro děti starší od 7.7. do 14.7.2007. Přihlášky na tábor si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte v sakristii nebo Jiřímu Ondrůškovi do 31.5.2007.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 4. NEDĚLE velikonoční

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Marii a Aloise Vlasatíkovy,
rodinu Šišákovu a Vlasatíkovu.

 PONDĚLÍ 

ZLÁMANEC

18:00

Za rodinu Masaříkovu,
Plevákovu a Talašovu.

 ÚTERY
Sv. Josefa, dělníka

 

 

 

 STŘEDA
Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

 

 

 

 ČTVRTEK
Svátek sv. Filipa
a Jakuba, apoštolů

BŘEZOLUPY

18:00

Za + rodiče Sukupovy, duše v očistci, dar zdraví pro živou rodinu

 PÁTEK 

BŘEZOLUPY

7:00

Za + rodiče Lysoňkovy, Řezníčkovy
a dceru.

SOBOTA 

 

 

 

 5. NEDĚLE velikonoční

BŘEZOLUPY

10:30

Za Františka Zajíce a manželku.


- Ve čtvrtek bude od 17:00 hod. adorace a příležitost ke svátostí smíření

- Ve dnech od 14.5. do 20.56.2007 se koná pouť do Medžugorie organizována CK VELIGRATUR. Je ještě možnost přihlásit se na tuto pouť. Zájemci hlaste se v CK Veligratur nebo u svého duchovního správce.

- Prosím všechny ministranty, kteří mají zájem o diecézní setkání ministrantů v Olomoucí, aby se přihlásili u otce Jana, nebo otce Jiřího.