Pořad Bohoslužeb - 3.12. - 10.12.2006

Pořad Bohoslužeb - 3.12. - 10.12.2006

Farnost Bílovice

Liturgická památka
Místo
Hod.
Úmysl

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

BÍLOVICE
14:00
Modlitba sv. růžence za biřmovance.
PONDĚLÍ
Sv. Jana Damašského
BÍLOVICE
6:30
Za + Zdeňka a Bohumilu Kaňovské
a rodinu.
KNĚŽPOLE
17:00
Za + Antonína a Ludmilu Malinovi.
ÚTERÝ
 
BÍLOVICE
6:30
Za + Františka Hruboše, manželku, syna Vladimíra, dceru Annu a celou živou rodinu.
STŘEDA
Sv. Mikuláše, biskupa
BÍLOVICE
6:30
Za + Josefu Kašnou a rodinu.
TOPOLNÁ
17:00
Za živou a + rodinu Ondruškovu
a Suchánkovu.
ČTVRTEK
Sv. Ambrože,

biskupa a učitele církve

BÍLOVICE
6:30
Za + Františka Kaňovského,
dvoje rodiče a celou živou rodinu.
NEDACHLEBICE
17:00
 
PÁTEK
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
BÍLOVICE
6:30
Za Marii a Karla Zemánkovi z Topolné a rodinu Kašnou.
TOPOLNÁ
18:00
Za živé a zemřelé občany Topolné.
SOBOTA
 
MISTŘICE
7:00
Za živou a + rodinu Aloise Šimka.
BÍLOVICE
10:00
Za biřmovance.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

MISTŘICE
7:00
Za živou a + rodinu Josefy Blahové, manžela a syna.
KNĚŽPOLE
7:00
Za + Martina Hruboše,
živou a + rodinu z obou stran.
BÍLOVICE
8:45
>Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince naši farnosti.
TOPOLNÁ
8:45
Za živou a zemřelou rodinu Rozsypálkovu a Gajdošíkovu.
NEDACHLEBICE
10:30
Za + Annu Hnilicovu, a rodinu.
TOPOLNÁ
14:00
Adventní koncert.

Farnost Březolupy

Liturgická památka
Místo
Hod.
Úmysl
 
1. neděle adventní
 
BŘEZOLUPY
10:30
Za + Aničku Kolajovu
a živou a + rodinu.
 
PONDĚLÍ
Sv. Jana Damašského
BŘEZOLUPY
6:40
 
ZLÁMANEC
17:00
Za +Vladimíra Lukašíka
a živou rodinu.
 
ÚTERÝ
 
BŘEZOLUPY
6:40

Za rodiče Říhovy, dvoje stařečky

a duše v očistci.
 
STŘEDA
Sv. Mikuláše, biskupa
BŘEZOLUPY
6:40

Na poděkování Bohu za dar zdraví s prosbou o další ochranu.

 
ČTVRTEK
Sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve
BŘEZOLUPY
6:40
Za + Františka Hubáčka,

rodiče Hubáčkovy a Postavovy.

 
PÁTEK
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
BŘEZOLUPY
6:40
 
 
SOBOTA
 
 
 
 
 
2. neděle adventní
 
BŘEZOLUPY
10:30

Za + Františku Hubáčkovu, živou rodinu Hubáčkovu a Postavovu