Pořad Bohoslužeb - 6.5. - 13.5.2007

Pořad Bohoslužeb - 6.5. - 13.5.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MISTŘICE

7:00

Za Jindřicha Poláška, manželku,
děti a živou rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Josefa Kadlčíka, otce  a rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za Zdeňka Jánoše, otce Vojtěcha, živou a zemřelou rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů v Topolné..

NEDACHLEBICE

10:30

Za Františku Černou, Marii Šuranskou, dva syny a rodinu.

 PONDĚLÍ

KNĚŽPOLE

18:00

Za + Milana Vyorálka,
švagra Františka a dvoje rodiče.

 ÚTERY
Panny Marie,
Prostřednice všech milostí

BÍLOVICE

6:30

Za + rodinu Šipkovu a živou rodinu.

VČELARY

18:00

Za živé a zemřelé občany Včelar.

 STŘEDA

TOPOLNÁ

18:00

Za rodinu Stanislava Gajdošíka,
rodinu Foltýnovu a Poláškovu.

ČTVRTEK 

NEDACHLEBICE

18:00

Na poděkování za všechny dary
a milosti, za dar víry pro celou rodinu.

PÁTEK

BÍLOVICE

18:00

Za rodinu Vaškovu, Blažkovu.

SOBOTA
Sv. Pankráce, mučedníka

MISTŘICE

7:00

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MISTŘICE

7:00

Za živou a + rodinu Kolínských
a rodinu Hrbatovu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Antonína Bittnera, rodiče,  rodinu Šupkovu a Pauříkovu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za + rodinu Jurčíkovu a Fuskovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Marii Kubovu, oboje rodiče
a duše v očistci.

JAVOROVEC

15:00

Za živé a zemřelé občany Javorovce.


- Dnes odpoledne bude u kapličky v Bílovicích májová pobožnost. Průvod ke kapličce začne v 15:00 hod. od kostela.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Kněžpoli, Mistřicích a Javorovci.

- Zveme mladé v pátek v 19:30 hod. na čajový dýchánek na faře.

- Ve dnech od 14.5. do 20.56.2007 se koná pouť do Medžugorie organizována CK VELIGRATUR. Je ještě možnost přihlásit se na tuto pouť. Zájemci hlaste se v CK Veligratur nebo u svého duchovního správce.

- I letos o prázdninách se bude pořádat tábory pro děti I. a II. stupně základní školy. Základna táboru je u vesničky Pístovice. První turnus bude pro mladší dětí bude od 30.6 do 7.7.2007 a druhý turnus pro děti starší od 7.7. do 14.7.2007. Přihlášky na tábor si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte v sakristii nebo Jiřímu Ondrůškovi do 31.5.2007.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 5. NEDĚLE velikonoční

BŘEZOLUPY

10:30

Za Františka Zajíce a manželku.

 PONDĚLÍ

ZLÁMANEC

18:00

Za rodiče Říhovy, stařečky
a duše v očistci.

 ÚTERY
Panny Marie,
Prostřednice všech milostí

 

 

 

 STŘEDA 

 

 

 

 ČTVRTEK

BŘEZOLUPY

18:00

Za + Anastasii Helískovu,
Marii Hedvičákovu a duše v očistci.

 PÁTEK

BŘEZOLUPY

7:00

Za + Josefa a Annu Andrýskovi

a dvoje rodiče.

 SOBOTA
Sv. Pankráce, mučedníka

 

 

 

 6. NEDĚLE velikonoční

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Marii a Františka Gregorovi
a celou rodinu.


- Ve dnech od 14.5. do 20.56.2007 se koná pouť do Medžugorie organizována CK VELIGRATUR. Je ještě možnost přihlásit se na tuto pouť. Zájemci hlaste se v CK Veligratur nebo u svého duchovního správce.