Pořad Bohoslužeb - 13.5. - 20.5.2007

Pořad Bohoslužeb - 13.5. - 20.5.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

6. NEDĚLE velikonoční

JAVOROVEC

15:00

Za živé a zemřelé občany Javorovce.

 PONDĚLÍ
Sv. Matěje, apoštola

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Jaroslava Lapčíka, dvoje rodiče, švagra a rodinu.

 ÚTERY 

BÍLOVICE

6:30

Za + Antonína Dohnala, rodiče z obou stran a živou rodinu.

 STŘEDA
Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

BÍLOVICE

13:00

Zádušní mše svatá
za Vlastimila Štefka

TOPOLNÁ

18:00

Za rodinu Krejčiříkovu a Pekařovu.

ČTVRTEK
Slavnost Nanebevstoupení Páně

BÍLOVICE

18:00

Za + Františku Mülerovu, zetě, manžela a živou rodinu.

PÁTEK 

BÍLOVICE

14:00

Zádušní mše svatá
za Růženu Lapčíkovu.

BÍLOVICE

18:00

Za živou a + rodinu Belantovu
a duše v očistci.

SOBOTA 

MISTŘICE

7:00

 

BÍLOVICE

10:00

Za dar moudrosti a rozumu pro letošní maturanty.

7. NEDĚLE velikonoční

MISTŘICE

7:00

Za rodiče Blahovy, syna Josefa
a rodinu Smětákovu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Svatopluka Švehlu, dvoje rodiče, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Miroslava Fuska, dvoje rodiče
a švagrovou Antonii.

TOPOLNÁ

8:45

Za Čestmíra Čejku, rodinu Hrdinovu,Čechmánkovu a Dohnalovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za Jaroslava a Marii Bartošovi
a zetě Stanislava.- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Topolné, v pátek Nedachlebicích.

- Za týden v neděli bude pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky.

- V nedělí 27.5.2007 při nedělní bohoslužbě v Bílovicích bude žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte.

- I letos o prázdninách se bude pořádat tábory pro děti I. a II. stupně základní školy. Základna táboru je u vesničky Pístovice. První turnus bude pro mladší dětí bude od 30.6 do 7.7.2007 a druhý turnus pro děti starší od 7.7. do 14.7.2007. Přihlášky na tábor si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte v sakristii nebo Jiřímu Ondrůškovi do 31.5.2007.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 6. NEDĚLE velikonoční

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Marii a Františka Gregorovi
a celou rodinu.

 PONDĚLÍ
Svátek sv. Matěje, apoštola

ZLÁMANEC

18:00

Za + rodiče Masaříkovy
a rodinu Miklovou.

 ÚTERY 

 

 

 

 STŘEDA
Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

BŘEZOLUPY

15:30

Zádušní mše svatá
za Rostislava Križana.

 ČTVRTEK
Slavnost
Nanebevstoupení Páně

BŘEZOLUPY

16:30

Za rodiče Gregůrkovy, syna
a duše v očistci.

 PÁTEK

 

 

 

 SOBOTA

 

 

 

 7. NEDĚLE velikonoční

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.- Za týden v neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

- V nedělí 27.5.2007 při nedělní bohoslužbě v Bílovicích bude žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte.

- Ve dnech od 14.5. do 20.56.2007 se koná pouť do Medžugorie organizována CK VELIGRATUR. Je ještě možnost přihlásit se na tuto pouť. Zájemci hlaste se v CK Veligratur nebo u svého duchovního správce.