Pořad Bohoslužeb - 20.5. - 27.5.2007

Pořad Bohoslužeb - 20.5. - 27.5.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

7. NEDĚLE velikonoční

MISTŘICE

7:00

Za rodiče Blahovy, syna Josefa
a rodinu Smětákovu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Svatopluka Švehlu, dvoje rodiče, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Miroslava Fuska, dvoje rodiče
a švagrovou Antonii.

TOPOLNÁ

8:45

Za Čestmíra Čejku, rodinu Hrdinovu,Čechmánkovu a Dohnalovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za Jaroslava a Marii Bartošovi
a zetě Stanislava.

 PONDĚLÍ

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Václava Flíbora a rodinu.

ÚTERY

BÍLOVICE

6:30

Za + Vladimíra Hruboše a rodinu.

 STŘEDA

TOPOLNÁ

18:00

Za + Františka a Ludmilu Samsounkovi a celou rodinu.

 ČTVRTEK

NEDACHLEBICE

18:00

Za živou a + rodinu Bilavčíkovu
a Klátilovu.

PÁTEK 

BÍLOVICE

6:30

Za živou a + rodinu Švecovu
a Vašíčkovu.

SVÁROV

18:00

Na úmysly poutníků.

SOBOTA
Sv. Filipa Neriho, kněze

MISTŘICE

7:00

Za rodinu Ignáce Magdálka

a oboje rodiče.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

MISTŘICE

7:00

Za + Josefa Gregůrka, manželku, oboje rodiče a duše v očistci.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + rodiče Fuskovi, Musilovi
a živou rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Karla Lysoňka, živou a + rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a zemřelé občany Topolné.

NEDACHLEBICE

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.


- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Autobus na Svárov v pátek 25.5.2007 pojede v 16:30 z Javorovce přes Mistřice, Kněžpole, Včelary, Bílovice, Topolnou a Nedachlebice.

- V nedělí 27.5.2007 při nedělní bohoslužbě v Bílovicích bude žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte.

- V tutéž neděli 27. 5. bude v 15:00 svěcení obrazů u mistřické Boží muky

- Za týden bude sbírka na církevní školství.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 7. NEDĚLE velikonoční

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.

 PONDĚLÍ

ZLÁMANEC

18:00

Za + Josefa  Řezníčka,
rodiče a rodinu.

ÚTERY

 

 

 

 STŘEDA 

 

 

 

 ČTVRTEK 

BŘEZOLUPY

18:00

Za + rodinu Miklovu, Soškovu,
Říhovu a duše v očistci.

 PÁTEK

SVÁROV

18:00

Na úmysly poutníků.

 SOBOTA
Sv. Filipa Neriho, kněze

 

 

 

 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Františka Michálka
a celou rodinu.


- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných na Zlámanci, Svárově a Březolupech.

- V nedělí 27.5.2007 při nedělní bohoslužbě v Bílovicích bude žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte.

- Za týden bude sbírka na církevní školství.