Pořad Bohoslužeb - 27.5. - 3.6.2007

Pořad Bohoslužeb - 27.5. - 3.6.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 PONDĚLÍ

KNĚŽPOLE

18:00

Za + Rostislava a Františku Vyoralovi, živou a + rodinu.

 ÚTERY

BÍLOVICE

6:30

Za živou a + rodinu Vyorálkovu
a Žujovu.

 STŘEDA
Sv. Zdislavy

BÍLOVICE

15:30

Zádušní mše svatá
za Antonína Hračka z Kněžpole.

TOPOLNÁ

18:00

Za živou a + rodinu Antonína Bečicu a + Jaromíra Smýkala.

 ČTVRTEK
Svátek Navštívení
Panny Marie

NEDACHLEBICE

18:00

 

PÁTEK
Sv. Justina, mučedníka

BÍLOVICE

18:00

Za + Anežku a Františka Volaříkovi, rodiče z obou stran a živou rodinu.

SOBOTA
Sobotní památka
Panny Marie

BÍLOVICE

7:00

Za živé a zemřelé ctitele Panny Marie.

BÍLOVICE

11:00

Svatební mše svatá
Martiny a Michala Valachových.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

NEDACHLEBICE

7:00

Za Stanislava Dostálka, otce, rodinu Dostálkovu, rodiče Miklovi a syna Jaroslava.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Antonína Bečicu, rodiče Poláškovi a Jaroslava Smékala

BÍLOVICE

8:45

Za živé a + 65níky z Bílovic, Včelar, Kněžpole, Mistřic a Javorovce.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a + 80níky z Topolné

MISTŘICE

10:30

Poutní mše svatá za živé a zemřelé občany Mistřic a Javorovce


- Minulou neděli se na splacení půjčky vybralo 41,971,-Kč.
v Kněžpoli 6.523,-Kč
v Mistřicích 4.084,-Kč
v Bílovicích 16.432,-Kč
v Topolné 9.087,-Kč
v Nedachlebicích 5.865,-Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Dnes byla sbírka na církevní školství. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

- Dnes odpoledne v 15:00 hod. bude svěcení obrazů u mistřické Boží muky. Průvod z Bílovic vyjde ve 14:30 hod. od fary.

- Od 15:00 hod. v pátek bude adorace s příležitostí ke svátosti smíření.

- Prosím gregoriánskou scholu, aby došla v pátek na zkoušku. Zkouška bude po mši svaté na faře.

- Autobus na latinskou mši svatou v sobotu pojede v 6:00 hod. z Javorovce přes Mistřice, Kněžpole, Včelary, Topolnou a Nedachlebice.

- V pátek v 19:45 hod. na faře bude čajovo-modlitební dýchánek pro mladé naší farnosti.

- V sobotu v 9:00 hod. bude ministrantská schůzka.

- Od 1.6 do 3.6.2007 zveme všechny, kteří rádi zpívají na víkendové setkání na faře. Vezměte si s sebou karimatku, spacák. a pytel dobré nálady. O ostatní věcí je postaráno.

- Ve dnech od 15.6. do 17.6.2007 se uskuteční kolovýlet do Buchlovských kopců. Zájemci, ať se seznámí s podrobnějšími informacemi na nástěnce kostela nebo u Ladi Blahy a Evy Šáchové.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Františka Michálka
a celou rodinu.

 PONDĚLÍ 

ZLÁMANEC

18:00

Za rodinu Vítkovu, Křenovu
a duše v očistci.

 ÚTERY

 

 

 

STŘEDA
Sv. Zdislavy

 

 

 

 ČTVRTEK
Svátek Navštívení

Panny Marie

BŘEZOLUPY

18:00

Na poděkování za 80 let života
a + manželku.

 PÁTEK
Sv. Justina, mučedníka

BŘEZOLUPY

7:00

Za + rodinu Michálkovu a Sklenářovu
a duše v očistci.

 SOBOTA

 

 

 

 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Josefa Gregora,
dvoje rodiče a živou rodinu.


- Minulou neděli se na opravy kostela vybralo 6.144,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Dnes byla sbírka na církevní školství. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

- Od 1.6 do 3.6.2007 zveme všechny, kteří rádi zpívají na víkendové setkání na faře. Vezměte si s sebou karimatku, spacák. a pytel dobré nálady. O ostatní věcí je postaráno.

- Ve dnech od 15.6. do 17.6.2007 se uskuteční kolovýlet do Buchlovských kopců. Zájemci ať se seznámí s podrobnějšími informacemi na nástěnce kostela nebo u Ladi Blahového a Evy Šáchové.