Pořad Bohoslužeb - 3.6. - 10.6.2007

Pořad Bohoslužeb - 3.6. - 10.6.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

NEDACHLEBICE

7:00

Za Stanislava Dostálka, otce, rodinu Dostálkovu, rodiče Miklovi a syna Jaroslava.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Antonína Bečicu, rodiče Poláškovi a Jaroslava Smékala

BÍLOVICE

8:45

Za živé a + 65níky z Bílovic, Včelar, Kněžpole, Mistřic a Javorovce.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a + 80níky z Topolné

MISTŘICE

10:30

Poutní mše svatá za živé a zemřelé občany Mistřic a Javorovce.

 PONDĚLÍ

KNĚŽPOLE

18:00

Za + Antonína Brázdila,
oboje rodiče a rodinu.

 ÚTERY
Sv. Boniface,
biskupa a mučedníka

BÍLOVICE

6:30

Za + rodinu Vašíčkovu, Knotovu, živou a + rodinu.

15:30

Zádušní mše svatá
za Jiřího Poláška z Mistřic.

 STŘEDA
Sv. Norberta, biskupa

TOPOLNÁ

18:00

Za Jindřicha a Annu Knotovi, syna Josefa, rodinu Knotovu a Gajdošíkovu

 ČTVRTEK
SLAVNOST
TĚLA A KRVE PÁNĚ

BÍLOVICE

18:00

Za + Miroslava Kaňovského,
dvoje rodiče a živou rodinu.

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

Za živou a + rodinu Suchánkovu.

SOBOTA
Sv. Efréma Syrského jáhna a učitele církve

MISTŘICE

17:00

Za Josefa a Františku Magdálkovi, zetě Jiřího a celou rodinu.

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Antonína Jakšíka,
živou a + rodinu z obou stran.

NEDACHLEBICE

18:30

Za + rodiče Řiháčkovi,
syna a + rodinu Šmigurovu.

10. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

TOPOLNÁ

7:00

Za + Ludvíka Ondrouška,
dvoje rodiče, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.


- Minulou neděli se na církevní školství vybralo 37,995,-Kč.
v Kněžpoli 4.342,-Kč
v Mistřicích 3.435,-Kčv
v Bílovicích 14.081,-Kč
v Topolné 11.933,-Kč
v Nedachlebicích 4.194,-Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Ve středu od 9:00 hod. zveme vás na brigádu. Chceme před slavností Božího Těla udělat pořádek kolem kostela.

- Když jsme už u těch brigád, chtěl bych pozvat na sobotu 16.6.2007 od 8:00 hod. muže. Chceme dávat dohromady sklep pod farní čajovnou. To znamená něco vyvézt a něco navézt.

- Zveme maminky, které se scházejí ve středu na faře, na návštěvu bývalého kaplana Radka. Předpokládaný odjezd ve čtvrtek 7. 6. v 9:00 ráno.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Bílovicích a Včelarech.

- V neděli budeme mít průvod Božího Těla. Prosím rodiče, aby připravili na Boží Tělo družičky na sypání kvítí.

- V pátek po mši svaté bude se ve farní čajovně v Bílovicích promítat fotky z I. sv. přijímání. Jsou už také DVD a VHS ze slavnosti I. sv. přijímání. Fotky z I. sv. přijímání si můžete objednat při promítání.

- Ve dnech od 15.6. do 17.6.2007 se uskuteční kolovýlet do Buchlovských kopců. Zájemci, ať se seznámí s podrobnějšími informacemi na nástěnce kostela nebo u Ladi Blahy a Evy Šáchové.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Josefa Gregora,
dvoje rodiče a živou rodinu.

 PONDĚLÍ

ZLÁMANEC

18:00

Za + rodiče Šafránkovy, Blahovy, rodinu a duše v očistci,

 ÚTERY
Sv. Boniface,
biskupa a mučedníka

 

 

 

 STŘEDA
Sv. Norberta, biskupa

 

 

 

 ČTVRTEK
SLAVNOST
TĚLA A KRVE PÁNĚ

BŘEZOLUPY

18:00

Za Vincence Lukašíka a syna Josefa.

 PÁTEK

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA
Sv. Efréma Syrského jáhna a učitele církve

 

 

 

 10 NEDĚLE V MEZIDIBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Josefa Sklenáře, syna,
rodinu Sklenářovu a Mikulkovu.

- Minulou neděli se na církevní školství vybralo 3.857,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Ve čtvrtek na slavnost Božího Těla bude od 17:00 hod. adorace a příležitost ke svátostí smíření a po mši svaté eucharistický průvod kolem kostela. Prosím rodiče, aby připravili družičky na sypání kvítí.

- V pátek po mši svaté bude se ve farní čajovně v Bílovicích promítat fotky z I. sv. přijímání. Jsou už také DVD a VHS ze slavnosti I. sv. přijímání. Fotky z I. sv. přijímání si můžete objednat při promítání.

- Ve dnech od 15.6. do 17.6.2007 se uskuteční kolovýlet do Buchlovských kopců. Zájemci ať se seznámí s podrobnějšími informacemi na nástěnce kostela nebo u Ladi Blahového a Evy Šáchové.